Kandidaat-politicus

In oktober van dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. En dus stellen ook nu weer vele (beroeps)journalisten zich de vraag: kunnen wij kandidaat zijn? En wat – je weet maar nooit – als we verkozen zijn?

 

Uiteraard hebben journalisten, net als iedereen, het recht op een politieke overtuiging en in principe belet niets hen om daar ook voor uit te komen. Toch zal het voor journalisten niet altijd even opportuun zijn zich politiek te engageren en te profileren. Dat geldt zeker voor politieke journalisten, meer in elk geval dan voor pakweg een sportjournalist die op de 26ste plaats van een lokale lijst gaat staan.

Vroeger, toen de nieuwsmedia nog netjes politiek verkaveld waren, lag dat helemaal anders; toen was partijpolitiek engagement soms een plicht. Hoe dan ook is het cruciaal na te gaan welke regeling bestaat op bedrijfsniveau. Raadpleeg daarvoor het redactiestatuut of de deontologische code van de redactie.

Is die regeling onduidelijk, dan kan het nooit kwaad je ambities vooraf te overleggen met de hoofdredactie. Contacteer desnoods het VVJ-secretariaat.

Ook voor het opnemen van een politiek mandaat moet de bedrijfsregeling worden nagegaan en het gepaste overleg gevoerd. Gaat het om een professioneel mandaat – burgemeester of schepen zeg maar – dan ontstaat er alleszins een onverenigbaarheid met de titel van beroepsjournalist.