Freelance in bijberoep

Als net afgestudeerde master radio- en televisiejournalist begin ik binnenkort parttime in loondienst te werken als verkeersredacteur. Daarnaast wil ik freelancen als journalist. Hoe zit het met de btw en de sociale zekerheid?

 

Wie minstens een halftijdse baan heeft, kan daarnaast een zelfstandig bijberoep hebben, maar in principe kan dat niet bij de werkgever waar je al als loontrekkende werkt. Het kan eventueel, op voorwaarde dat de activiteiten als loontrekkende heel duidelijk zijn afgescheiden van het werk als zelfstandige (je zou bijvoorbeeld freelance kunnen werken voor de sportredactie van dezelfde werkgever).

Voorwaarde twee is dat je met die werkgever ook heel duidelijk een contract hebt dat stelt dat wat je als zelfstandige doet (ook eventuele fouten die je in die hoedanigheid zou kunnen maken) geen gevolgen heeft voor je baan in loondienst.

Freelancejournalistiek is vrijgesteld van btw (art. 44, §3, 3° van het btw-wetboek) als je een contract voor uitgave hebt  (de medecontractant verplicht er zich toe het werk te publiceren of uit te zenden) .Als je een ereloonnota opstelt, vermeld je die vrijstelling (en dat artikel) er het best bij.

Heb je geen contract voor uitgave (geen toezegging dat het werk zal worden gepubliceerd of uitgezonden) of werk je via een vennootschap, dan moet voor journalistiek werk 6% btw worden aangerekend. Is je jaaromzet aan btw-plichtige activiteiten evenwel kleiner dan 5.580 euro (vanaf 1 april 2014: 15.000 euro), dan val je onder de vrijstelling van btw als ‘kleine onderneming’ . Op je ereloonota vermeld je dan: Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw niet toepasselijk.” (art. 56 § 2 van het btw-wetboek en koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992).

Een ondernemingsnummer moet je wel hebben: dat kun je aanvragen bij een ondernemingsloket (te vinden bij o.m. de sociaalverzekeringsfondsen). Je moet een ondernemingsnummer vragen als ‘niet-handelsonderneming naar privaat recht’. De Nacebel-code is 90.031. 

Wat de sociale zekerheid betreft: wie minstens 50 procent in loondienst werkt (of een ander statuut heeft, zoals dat van werkloze, of 60 procent van een voltijdse leeropdracht in het onderwijs), die is voor zijn journalistiek bijberoep vrijgesteld van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds en hoeft dus ook geen bijdragen te betalen. Let wel: dat geldt louter voor een journalistiek bijberoep, copywriting valt daar bijvoorbeeld niet onder.