Btw- en ondernemingsnummer

Ik ben afgestudeerd als radio & tv-journalist, en momenteel schrijf ik freelance voor een magazine. Moet ik een btw- en ondernemingsnummer aanvragen? En moet ik bij elke nieuwe opdracht een contract tekenen? Een productiehuis heeft me voorgesteld te werken met een raamcontract. Wat is dat?

 

Journalistiek werk met een contract voor uitgave (de medecontractant verplicht er zich toe het werk te publiceren of uit te zenden)  is vrijgesteld van btw volgens artikel 44 §3, 3° van het btw-wetboek. Als je een ereloonnota opstelt, vermeld je die vrijstelling (en dat artikel) er het best bij.

Heb je geen contract voor uitgave (geen toezegging dat het werk zal worden gepubliceerd of uitgezonden) of werk je via een vennootschap, dan moet voor journalistiek werk 6% btw worden aangerekend. Is je jaaromzet aan btw-plichtige activiteiten evenwel kleiner dan 5.580 euro (vanaf 1 april 2014: 15.000 euro), dan val je onder de vrijstelling van btw als ‘kleine onderneming’ . Op je ereloonota vermeld je dan: Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, btw niet toepasselijk.” (art. 56 § 2 van het btw-wetboek en koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992).

Je moet evenmin aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, indien je journalistiek als nevenberoep beoefent. Een journalist in nevenberoep is iemand die journalistiek werk levert voor media, en die daarnaast minstens halftime een andere baan (of soortgelijk statuut) heeft. Wie een baan in het onderwijs heeft, moet minstens een 60%-opdracht hebben om daarnaast te kunnen worden beschouwd als journalist in nevenberoep.

Je moet wel een ondernemingsnummer aanvragen bij een ondernemingsloket, als ‘niet-handelsonderneming naar privaat recht’, met Nacebel-code 90.031.

Is zelfstandige journalistiek je hoofdberoep, dan moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Een lijst van die fondsen vind je in ons Vademecum voor Zelfstandige Journalisten, dat je – als VVJ-lid – kunt raadplegen op onze website (www.journalist.chilli).

Als je freelancet, ben je een zelfstandige ondernemer en dan is het inderdaad aangewezen om een ‘aannemingsovereenkomst’ of ‘samenwerkingscontract’ te hebben met je opdrachtgever(s). Een model van zo’n contract vind je als bijlage in het Vademecum voor Zelfstandige Journalisten.

Dat hoeft niet per se een contract per aparte opdracht te zijn. Er kan ook worden gewerkt met een raamcontract. Dat is een langer lopend contract waarin de opdrachten en voorwaarden alleen globaal zijn aangeven.