Betalingstermijnen

Binnen welke termijn moet een opdracht worden betaald?

 

In principe zou dit moeten gebeuren kort (bv. twee weken tot een maand) nadat je je ereloonnota of factuur hebt opgestuurd, ongeacht of je werk al is gepubliceerd of uitgezonden..

Maar vaak gebeurt de betaling pas een maand na publicatie van foto/artikel. Dit is een laakbare praktijk, maar vaak heeft de freelancer er weinig weerwerk tegen. Sommige glossy magazines laten een artikel soms lang in een lade zitten en betalen hun leverancier (de freelancer) niet zolang het niet is gepubliceerd. Uitkijken daarmee! Een telefoontje naar de VVJ om te informeren naar de reputatie van bepaalde opdrachtgevers kan moeilijkheden voorkomen.

Soms blijken opdrachtgevers heel creatief om te springen met het begrip “gratis krediet” en moeten ze diverse keren worden gemaand tot ze tot betaling overgaan.

Wettelijk gezien kun je een vergoeding eisen vanaf het ogenblik dat een product of een dienst is geleverd. Maar in de praktijk wordt wat tijd gegund. Op de facturen die je zelf ontvangt (telefonie, internet, verzekeringen, noem maar op) staat meestal een datum waarbinnen ze moeten worden betaald. Vaak is dat drie weken tot een maand nadat ze bij je in de bus zijn gevallen. Niets belet je om ook op jouw ereloonnota’s of facturen een uiterste betalingstermijn te vermelden.