Ben ik een valse zelfstandige?

Ik werk als zelfstandige journalist, maar doe op de redactie eigenlijk hetzelfde werk als collega-journalisten. Ben ik dan een valse zelfstandige?

 

Als je niet zelf je werk kunt regelen en niet vrij bent om zelf je agenda, je vakanties en je werkuren te bepalen, dan is de kans groot dat je eigenlijk de facto een werknemer bent in plaats van een echte zelfstandige. We spreken dan van schijnzelfstandigheid.

In het verleden is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) daar kordaat tegen opgetreden en heeft ze voor de rechtbanken enkele keren gelijk gekregen, met als gevolg dat een aantal zelfstandigen als werknemers werden beschouwd, voor wie de opdrachtgever sociale premies moest betalen.

De meer recente rechtspraak neigt evenwel meer tot het bekijken van de geschreven overeenkomst tussen de partijen, veeleer dan het in overweging nemen van de dagelijkse praktijk van de journalist op de redactie.