Aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds

Ik wil beginnen als zelfstandig journalist. Moet ik me aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen?

 

Heb je een ander hoofdberoep (minstens 50% van een fulltime, of 60% indien je in het onderwijs staat), en is journalistiek je nevenberoep, dan hoef je niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Je moet wel een ondernemingsnummer aanvragen (als niet-handelsonderneming naar privaat recht, met Nacebel-code 90.031) bij een ondernemingsloket.

Is zelfstandige journalistiek je hoofdberoep, dan moet je meteen aansluiten bij een sociaalverzekeringsfonds. Je betaalt dan kwartaalbijdragen voor je sociale zekerheid. De hoogte daarvan is gebaseerd op je inkomsten van drie jaar terug.

Als beginner heb je evenwel geen referentieperiode en daarom wordt gewerkt met “voorlopige” bijdragen. Die bedragen nu (in 2014) 660 euro plus beheerskosten (eerste jaar als starter) à 692 euro plus beheerskosten (derde jaar) per kwartaal. Blijkt later dat je meer hebt verdiend dan het netto jaarinkomen waarop die voorlopige bijdrage is gebaseerd (nu gebaseerd op een jaarinkomen van  ruim 12.870 euro), dan zul je moeten bijbetalen. De maximale kwartaalbijdrage is 3.989 euro (plus beheerskosten).

Daar moet dan nog het precentage worden bijgeteld dat je sociaalverzekeringsfonds aanrekent als beheerskosten. In de praktijk ligt dat tussen 3,05 en 4,25 procent van je sociale bijdragepremie.