Europees rechtsstaatrapport, belangrijke aanjager van hervorming

Het is weer zover. De Europese Commissie pakt uit met haar inmiddels vierde rechtsstaatrapport. Dat bevat onder meer een luik over persvrijheid en mediapluralisme. ‘Liefst 65% van onze aanbevelingen werd – deels of volledig – ter harte genomen’, klopt de Commissie zichzelf op de borst. Tegelijk wordt België opnieuw op de vingers getikt over de […]

lees meer

Hurbain t. België: Le Soir moet artikel in internetarchief anonimiseren

EHRM- arrest (Hurbain t. België) van 4 juli ‘23: ‘Vrij toegankelijk online artikel komt neer op een online strafblad, G. heeft genoeg geleden’   We spoelen even terug. G., verantwoordelijk voor een dodelijk verkeersongeval in 1994, vraagt de uitgever van Le Soir zijn naam te verwijderen uit een artikel in het online archief. Hij beroept […]

lees meer

Commissie Juridische Zaken Europees Parlement trekt SLAPP-debat weer open

Kwam de Raad van de EU begin juni nog met een afgezwakt compromisvoorstel, de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement zet de puntjes op de i. In juli volgt de onderhandelingspositie van het Europees Parlement. Charlotte Michils   Juridische intimidatie jegens journalisten en mediahuizen zit Europees in de lift. De time & resource hack […]

lees meer

Licht geamendeerd wetsontwerp inzake bestuurlijke transparantie goedgekeurd

‘Dit licht geamendeerde wetsontwerp zal de kloof tussen burger en politiek niet dichten’, aldus een kritische oppositie tijdens de zitting van de Commissie voor Binnenlandse Zaken vandaag. ‘Dat de regering de talrijke verbetersuggesties van het middenveld naast zich neerlegt, roept vragen op’, aldus mevrouw Matz (Les Engagés). ‘Ik zeg niet dat de regering iets te […]

lees meer

Gelanceerd: Mediapunt Vlaanderen, kenniscentrum voor mediaonderzoek

Minister van Media Benjamin Dalle stelde zojuist de website van kenniscentrum Mediapunt Vlaanderen (@mediapuntvl) voor op het Desinforum, een netwerkevent rond de strijd tegen desinformatie. De website biedt een overzicht van Vlaams mediaonderzoek. Je vindt er onderzoekspublicaties, verdiepende artikels, aankondigingen van events en opiniestukken. Mediapunt Vlaanderen is een samenwerking van Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent […]

lees meer

VVJ actualiseert eisenplatform freelancers

Wat zijn de uitdagingen voor freelancejournalistiek anno 2023? Dit document loodst je doorheen de eisen ten aanzien van de uitgevers, de Erkenningscommissie en de overheid. In samenwerking met de VVJ-werkgroep freelancers. (Foto: John Thys/BELGA PHOTO)

lees meer

Initieel anti-SLAPP voorstel fel afgezwakt door Raad van de EU

Eind vorige week pakte de Raad van de EU uit met zijn anti-SLAPP compromisvoorstel dat nutteloze, grensoverschrijdende rechtszaken tegen journalisten, ngo’s en academici moet stoppen. Mooie evenwichtsoefening volgens de een, een teleurstellende stap achteruit in vergelijking met het initiële Commissievoorstel volgens de ander. Tot die laatste groep behoort ook Europees commissaris Didier Reynders.   SLAPP’s […]

lees meer

VVJ gehoord over hervormingsplannen voor federale openbaarheidswet

Na 30 jaar is de federale openbaarheidswet van 11 april 1994 aan een opfrisbeurt toe. Helaas mist het wetsontwerp ambitie. Wel integendeel, met twee nieuwe absolute uitzonderingen dreigen de minimale verbeteringen een maat voor niets te worden. Tijdens de hoorzitting in de Commissie Binnenlandse Zaken op 23 mei besprak de VVJ de problematiek van de […]

lees meer

Belastingaangifte 2023: wegwijs voor zelfstandige journalisten

Deze bijdrage loodst zelfstandige journalisten (eenmanszaken) door de belastingaangifte (personenbelasting) 2023 en focust op fiscaliteit eigen aan het journalistenberoep. Op het einde komt ook specifieke info aan bod voor journalisten in bijberoep en voor wie occasioneel bijverdient in de journalistiek. Lees dit artikel samen met belastinggidsen van kranten, Test-Aankoop of andere spelers.   Charlotte Michils, […]

lees meer

Onverzekerd verslag uitbrengen vanuit Oekraïne

Volgens Reporters Without Borders (RSF) beliep het aantal geaccrediteerde journalisten in Oekraïne voor 2022 circa 12.000. Op gevaar voor eigen leven brengen ze daar sinds de Russische invasie op 24 februari 2022 verslag uit. Een deel van hen doet dat onverzekerd. De hoge premie of inferieure verzekeringsdekking zet hen daartoe aan.   ‘Deze dagen zijn […]

lees meer

VVJ laakt interne censuur VRT

‘Communiceren over VRT gebeurt enkel en alleen door of via de communicatiedienst. Voor alle andere gevallen volstaan twee woorden: “Geen Commentaar”.’ Het zijn de slotzinnen van de interne memo van VRT-CEO Frederik Delaplace aan zijn personeel, journalisten incluis, afgelopen maandag.   Los van de efficiëntiekwestie –’geen commentaar’ is een lap op een rode stier – […]

lees meer

Wetsontwerp holt bestuurlijke transparantie verder uit

Er bestaat weinig twijfel over dat de federale openbaarheidswet van 11 april 1994 toe is aan een opfrisbeurt. Helaas brengt het recente wetsontwerp weinig soelaas. Charlotte Michils   Even ter herinnering: de VVJ – in tandem met experten en het middenveld – legde eerder deze legislatuur een nota met verbeterpunten voor aan de minister van […]

lees meer