Workshop: welzijnswet en verplichtingen

Workshop: welzijnswet en verplichtingen
Workshop: welzijnswet en verplichtingen

De welzijnswet: wat is het, wat houdt het in en wat zijn mijn verplichtingen als werkgever? Kom het te weten tijdens deze workshop!

Workshop welzijnswet en verplichtingen

Tijdens deze workshop wordt de welzijnswet toegankelijk, stapsgewijs en met focus op de verplichtingen toegelicht. Na een algemene introductie zoomen we in op het welzijnsdomein psychosociaal welzijn. Psychosociale risico’s brengen de lichamelijke en de geestelijke gezondheid van de werknemers in het gedrang en hebben een impact op de goede werking. Het is dus van groot belang om een positief arbeidsklimaat te creëren, waar medewerkers graag en gemotiveerd willen werken. Een thema binnen dit welzijnsdomein is grensoverschrijdend gedrag. Samen bekijken we welke stappen ondernomen kunnen worden in  de aanpak van  grensoverschrijdend gedrag, zoals het kenbaar maken van de externe preventiedienst, aanstellen van een vertrouwenspersoon,…

Op het einde van de workshop ga je geïnformeerd over de welzijnswet terug naar de werkvloer. Je begrijpt wat het belang is van inzetten op het welzijnsdomein psychosociaal welzijn, welke de verplichtingen zijn en hoe je hieraan kan beginnen.

Deze workshop wordt gegeven voor Evelyne De Mol Preventieadviseur psychosociale aspecten bij IDEWE.

Doelpubliek

  • Leidinggevenden
  • HR medewerkers en personeelsverantwoordelijken
  • Medewerkers binnen de organisatie die betrokken zijn bij of zich inzetten voor welzijn

Prijs

Indien de deelnemende organisatie lid is van een werkgeversfederatie (VOTF, VOFTP, Feweb of FEBELAV) is de kostprijs 125 euro. Indien de deelnemende organisatie geen lid is van een werkgeversfederatie is de kostprijs 150 euro.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Meer info over de kmo-portefeuille vind je hier. Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier.

Vragen

Met vragen over deze workshop kan je terecht bij Vicky Van Bellingen, projectmedewerker welzijn en inclusie via vicky.vanbellingen@mediarte.be.

Inschrijven

Schrijf je nu in