Workshop: hoe maak ik grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar?

Workshop: hoe maak ik grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar?
Workshop: hoe maak ik grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar?

Hoe ga je om met conflicten die verhit geuit worden, geroddel op de werkvloer, ongepaste opmerkingen? Een gemeenschappelijke taal hebben om hierover te spreken is belangrijk. Het Vlaggensysteem media & digitale sector is hiervoor een handige tool.

Workshop – grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken

Het Vlaggensysteem voor de media en digitale sector

Iedereen heeft de vrijheid om zelf te bepalen welk gedrag of welke handeling als grensoverschrijdend wordt ervaren. Wat voor de ene aanvaardbaar is, is dat voor de ander misschien niet. Omdat grensoverschrijdend gedrag geen vaststaand gegeven is, helpt het Vlaggensysteem om tot een gemeenschappelijke taal te komen. Het Vlaggensysteem is een methodiek om over grensoverschrijdend gedrag te praten, correct in te schatten en gepast te reageren. Deze tool werd aangepast naar de media en digitale sector en bespreekt situaties binnen deze werkcontext over pesten, agressie en seksueel gedrag.

Hoe werkt het Vlaggensysteem?

Het Vlaggensysteem schetst verschillende situaties. Het opzet is om de mate van ernst van een situatie in te schatten. Die denkoefening maak je door te reflecteren op basis van zes criteria en de gradaties van ernst voor elk van deze criteria in te schatten. Wanneer de criteria ingeschat zijn, wordt aan het gedrag van de initiatiefnemer een kleur van vlag toegekend. Verschillende kleuren vlaggen zijn mogelijk: van een groene vlag (acceptabel) tot een zwarte vlag (zeer ernstig grensoverschrijdend).Ten slotte worden mogelijke manieren van reageren meegegeven en onderwerpen voor verder gesprek aangereikt.

Deze workshop wordt gegeven voor Tara De Laet Beleidsmedewerker Integriteit bij Sensoa.

Doelpubliek

Het Vlaggensysteem kan door iedereen werkzaam in de audiovisuele, film en digitale sector gebruikt worden. Afhankelijk van wat jouw positie is, kan je het op een andere manier inzetten. Zo kunnen leidinggevenden ervan gebruik maken om de dialoog binnen de organisatie aan te gaan, vertrouwenspersonen om een houvast te hebben bij meldingen of incidenten, welzijnspartners om preventief te werken, producenten om aan de start van een productie gewenst gedrag te bespreken, …

  • Leidinggevenden
  • HR medewerkers en personeelsverantwoordelijken
  • Medewerkers binnen de organisatie die betrokken zijn bij of zich inzetten voor welzijn

Prijs

Indien de deelnemende organisatie lid is van een werkgeversfederatie (VOTF, VOFTP, Feweb of FEBELAV) is de kostprijs 112,5 euro. Indien de deelnemende organisatie geen lid is van een werkgeversfederatie is de kostprijs 150 euro.

Deze opleiding komt in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Meer info over de kmo-portefeuille vind je hier. Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier.

Vragen

Met vragen over deze workshop kan je terecht bij Vicky Van Bellingen, projectmedewerker welzijn en inclusie via vicky.vanbellingen@mediarte.be.

Inschrijven

Schrijf je nu in