VVOJ Conferentie Brussel

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Vlaams-Nederlandse organisatie Vereniging van Onderzoeksjournalisten een conferentie met tal van interessante workshops en netwerkmomenten. Als de situatie het toelaat, dan strijkt de conferentie dit jaar neer in Brussel.

Noteer alvast vrijdag 19 en zaterdag 20 november in je agenda. Meer info volgt weldra.