Veiligheidstraining: omgaan met verbale en fysieke agressie

Er is een zekere verruwing van het maatschappelijke verkeer aan de gang. Ook journalisten ervaren meer agressie, afkomstig van burgers maar ook beleidsverantwoordelijken. Meer en meer is sprake van een zeker anti-journalistiek klimaat.

Mediakritiek moet er zijn en is van alle tijden. Als beroepsvereniging van journalisten geloven we meer dan ooit in vrije, maar tegelijk verantwoordelijke journalistiek. Die verantwoordelijkheid geven we in de eerste plaats vorm via de Code en de Raad voor de Journalistiek (www.rvdj.be). Maar mediakritiek moet inhoudelijk gestaafd en beschaafd zijn, zonder aantasting van de persoonlijke integriteit van een journalist. Precies op dit punt evolueren de zaken negatief, want steeds meer journalisten krijgen te maken met fysiek geweld.

Daarom organiseert de Vlaamse Vereniging van Journalisten dit najaar een dagopleiding, die journalisten weerbaarder moeten maken. In de voormiddag staat verbaal geweld centraal. In de namiddag komt fysiek geweld aan bod.

In de voormiddag gaan we dieper in op verbale agressie:

  • Wat is agressie?
  • Wat is agressie (niet)?
  • Wat zijn de oorzaken van toenemende agressie?
  • Welke soorten agressie zijn er en hoe ga je ermee om?

In de namiddag gaan we dieper in op fysieke agressie:

  • Hoe ontstaat fysiek geweld?
  • Welke preventieve maatregelen kan je nemen?
  • Welke afleidings- en ontwijkingstechnieken zijn voor handen?

Op deze en andere vragen biedt Crime Control op donderdag 22 december een antwoord.

De opleiding vindt plaats van  9 u. tot 16.30 u. in de Zennestraat 21 te Brussel.

Inschrijven is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt.

Deze opleiding is gratis voor VVJ-leden. Niet-VVJ-leden betalen 50 euro, vooraf over te schrijven op ons rekeningnummer BE90 0014 7095 9732, met vermelding ‘veiligheidstraining’. Je deelname is pas definitief na betaling.