Interviewtechnieken, Mechelen, maandag 15 juni

Start
15-06-2020 09:30

Waarom loopt het ene interview beter dan het andere? Moet je vooraf een interviewstrategie bepalen?
Hoe kan je de geïnterviewde ertoe aanzetten bepaalde informatie te onthullen? Hoe kan je je interview creatiever maken?

Vorming inhoud
  • Voorbereiding van een interview
  • Opbouw van een interview
  • Technieken om te interviewen
  • Creatieve vragen stellen
Doelgroep

Deze cursus voor journalisten is breed opgezet en geeft cursisten inzicht in de voorbereiding en opbouw van een interview, de technieken en de vraagstelling.

Voorbereiding cursisten

Graag via mail vooraf aan lesgever bezorgen:

  • Een interview waarvan je tevreden bent.
  • Een interview dat niet is gelopen zoals je dat had gewild, of waarvan je het gevoel hebt: hier zat meer in.
  • Waarop bots je wel eens bij interviews? Bij de voorbereiding van het interview zijn, tijdens het gesprek zelf, bij het uittikken ervan. Welke struikelblokken ervaar je, wat loopt moeilijk, wat zou je graag anders aanpakken?  Welke tips hoop je te krijgen in deze cursus?

Meer info op https://www.persacademie.be/vormingen/interviewtechnieken-1

Indien je op de hoogte wil blijven van ons vormingsaanbod, nodigen we je uit om in te schrijven op onze nieuwsbrief  De vormingen worden in juni eventueel toch online aangeboden. En sowieso worden de vormingen die niet aan bod kwamen door de coronacrisis, herhaald vanaf september.