Infodag voor freelancers

Waar?

Huis van de Journalist

Zennestraat 21

1000  Brussel

Tijd?

10 u – 16 u

 

Uitgevers werken steeds vaker met kleinere rompredacties en doen vaker een beroep op freelancejournalisten. Die evolutie zal in de toekomst wellicht doorzetten. Nu al is de kans dat je als jonge journalist meteen vast op een redactie wordt aangeworven vrij klein. Freelancen is dan het alternatief. Voor sommigen een noodzakelijke opstap naar een verhoopte vaste stek, voor anderen een bewuste keuze om als vrije vogel diverse media te kunnen bedienen.

Wat ook je motief is, zaak is dat je maar beter goed geïnformeerd en voorbereid op het journalistieke terrein komt. Het métier zelf heb je wellicht voor een stuk al geleerd aan een hogeschool of universiteit. Maar hoe zit het met de praktische zaken, zoals btw, fiscaliteit, auteursrechten, sociale zekerheid en dergelijke? En werk je dan beter als eenmanszaak of via een vennootschap? Wat verwachten uitgevers eigenlijk van freelancers? En hoe gaan redacties om met fotografen en cameramen? Plus: hoe ver reikt je aansprakelijkheid als freelancejournalist?