Deadline Carla Atzema Soroptimist Prijs

De Carla Atzema Soroptimistprijs gaat over de positie, rechten en economische zelfstandigheid van vrouwen. De prijs wordt uitgereikt aan diegenen die dit onderwerp met een Nederlandstalige journalistieke productie in de afgelopen 2 jaar op de meest spraakmakende wijze onder de aandacht heeft weten te brengen.

Inschrijven

Het inschrijfformulier is vanaf 23 augustus 2021 te downloaden via deze link

Stuur je inschrijfformulier ingevuld en ondertekend tussen 1 september en 1 november 2021 via inschrijvingCASprijs@Soroptimist.nl.
Vergeet niet je eigen werk digitaal als bijlage mee te sturen. Laat het ons weten als jouw werk niet digitaal aangeleverd kan worden.

Jury

Klik hier voor informatie over de jury.

Contact

Vragen over deze prijs of deelname kunnen worden gemaild naar casprijs@soroptimist.nl

Meer info