Algemene Vergaderingen inclusief bestuursverkiezingen! VVJ – AVBB

Zaterdag 23 februari 2019 om 10 uur

(ontvangst met koffie vanaf 9u30)

 Huis van de Journalist, Zennestraat 21 in Brussel

9u30 – onthaal met koffie

 

 

10 u – ALGEMENE VERGADERING AVBB

Agenda:

 

 1. Activiteitenverslag 2018, voorgesteld door de co-voorzitters
 2. Debat over actuele dossiers
 3. Financiën: rekeningen 2018 en begroting 2019, voorgesteld door de secretaris-penningmeester; décharge van de bestuursleden
 4. Varia

 

vervolgens – ALGEMENE VERGADERING VVJ

Agenda:

 

 1. Activiteitenverslag 2018, voorgesteld door de voorzitter
 2. Debat over actuele dossiers
 3. Financiën: rekeningen 2018 en begroting 2019, voorgesteld door de secretaris-penningmeester; décharge van de bestuursleden
 4. Verkiezing nieuwe Raad van Bestuur
 5. Varia

 

 

De voorzitters van de VVJ en AJP nodigen alle aanwezigen na de AV’s uit op een glas .

 

 

 

Bestuursverkiezingen VVJ & AVBB voor de periode 2019 – 2023

Oproep tot kandidaatstelling

 

Op 23 februari 2019 zal de AV van de VVJ onder meer een nieuwe Bestuursraad verkiezen voor de komende vier jaar.

De Raad van Bestuur van de VVJ omvat minstens 7 en maximaal 21 bestuursleden.

De AV verkiest

 • een voorzitter
 • een ondervoorzitter
 • een secretaris en een penningmeester: beide functies kunnen door één persoon worden vervuld
 • maximaal 18 andere bestuursleden, waarbij zoveel mogelijk representativiteit wordt nagestreefd van de diverse beroepsgroepen en regio’s:

dagbladjournalisten / magazinejournalisten / omroepjournalisten (publiek / privaat / regionaal) / persagentschapjournalisten / online-journalisten;

loontrekkenden / freelancers;

redacteuren / beeldjournalisten (persfotografen / cameralui);

regio’s Antwerpen / Brussel-Brabant / Limburg / Oost-Vlaanderen / West-Vlaanderen

 

De Raad van Bestuur van de AVBB omvat minstens 8 bestuursleden, paritair verdeeld over VVJ en AJP. Deze leden worden voorgedragen door de respectievelijke AV’s.

De voorzitter en de ondervoorzitter behoren tot een verschillende taalrol, net zoals de secretaris en de penningmeester.

 

Wie zich kandidaat wil stellen voor een bestuursmandaat bij de VVJ en desgevallend de AVBB, kan dit doen met een e-mail aan het VVJ-secretariaat ten laatste op maandag 18 februari 2019.

 

Meer info bij nationaal secretaris Pol Deltour: pol.deltour@journalist.be of gsm 0478 38 10 33.

 

 

Voor wie ?

 

De  Algemene ledenvergaderingen van VVJ en AVBB omvatten alle erkende beroepsjournalisten die lidgeld betaalden voor 2019.

Zij hebben zowel stemrecht als het recht om verkozen te worden in de Raad van Bestuur.

Andere VVJ/AVBB-leden (stagiairs, oud-journalisten, persmedewerkers, houders van een T-kaart, studenten/docenten) kunnen de AV bijwonen zonder stemgerechtigd of verkiesbaar als bestuurslid te zijn.

 

Model van volmacht