Algemene vergaderingen VVJ – AVBB

Zaterdag 24 februari
Huis van de Journalist, Zennestraat 21, 1000 BRUSSEL
Vanaf 9 u 30
Klik hier voor de uitnodiging.
En hier voor het jaarverslag van VVJ/AVBB.