Algemene ledenvergaderingen VVJ & AVBB op 25 maart (incl. bestuursverkiezingen)

Uitnodiging aan alle VVJ/AVBB-leden

Algemene Vergaderingen, inclusief VVJ-bestuursverkiezingen!

Zaterdag 25 maart 2023 vanaf 10 uur, Zennestraat 21 te Brussel.

Gelieve in te schrijven via de volgende link

Bijlagen