Standpunt VVJ / JAM / AJP n.a.v. de geplande fiscale hervorming

De Vlaamse Vereniging van journalisten (VVJ), de Journalisten Auteursmaatschappij (JAM) en l’Association des Journalistes Professionnels (AJP) maken zich zorgen over de plannen om de fiscale behandeling van auteursrechten te hervormen.

Journalisten, redacteurs, fotografen, ongeacht of ze zelfstandig zijn of in loondienst werken, zijn auteurs. Ze ontvangen twee soorten inkomsten voor hun activiteit: inkomsten uit werk (salaris of honorarium) die een vergoeding zijn voor hun geleverde prestaties en inkomsten die verband houden met het in licentie geven van de werken die ze produceren (auteursrecht). Via hun lidmaatschap bij de JAM genieten ze ook van inkomsten uit de wettelijke licenties (reprografie en kopiëren voor privégebruik) en uit specifieke exclusieve licenties.

Inkomsten uit auteursrechten zijn, zeker voor freelance journalisten, een belangrijk onderdeel van hun totale inkomen. Onze beroepsgroep heeft er altijd voor gezorgd dat het fiscale regime voor roerende inkomsten oordeelkundig en met de nodige terughoudendheid werd toegepast, steeds rekening houdend met de wettelijke grenzen.
Verschillende collectieve rulings (zowel voor freelancers als voor werknemers) bepalen duidelijk de maximale verhouding tussen de vergoeding voor prestaties en de vergoeding voor auteursrechten.

We zijn ons ervan bewust dat er mistoestanden bestaan ​​in andere sectoren of beroepen. De personen die onder die beroepscategorieën vallen zijn geen auteur (in de zin van de auteurswet) en zijn niet georganiseerd binnen auteursrechtenverenigingen.
De voorgestelde belastinghervorming moet deze bestaande mistoestanden aanpakken, maar het huidige regime moet intact blijven voor auteurs, inclusief journalisten, die de fiscale regels altijd correct hebben toegepast.

De AJP, de VVJ en de JAM vertegenwoordigen samen 5.000 professionele journalisten.

De JAM werd erkend en gemachtigd om haar activiteiten uit te voeren door de minister van Justitie bij ministerieel besluit van 25 november 1998 (M.B. 17 maart 1999). JAM int, beheert en verdeelt vergoedingen onder wettelijke licenties en exclusieve licenties in overeenstemming met de wet en haar statuten.

 

Contactgegevens:

VVJ:
Pol Deltour, Nationaal Secretaris, 0478 38 10 33
Charlotte Michils, juridisch adviseur, 0494 44 54 91, charlotte.michils@journalist.be
www.journalist.be

JAM:
Anne-Lize Vancraenen, Directeur, 0479 34 01 20, alvancraenem@saj.be
www.jam.be

AJP:
Martine Simonis, secretaris-generaal, 0476 22 50 52 – martine.simonis@ajp.be
www.ajp.be

 

Download de position paper (NL/FR):  Position-paper-VVJ-AJP-JAM-n.a.v.-plannen-fiscale-hervorming-auteursrechtenregeling-journalisten.pdf (90 downloads)

(foto: Belga)