Federale beroepscommissie openbaarheid van bestuur weer operationeel

De federale Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) die zich in beroep buigt over (impliciet) geweigerde openbaarheidsverzoeken kan eindelijk opnieuw aan de slag. Na publicatie van het benoemings-KB in februari was het maanden wachten op minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) om de eed te kunnen afleggen. De openingszitting van de CTB vindt plaats op 29 juni.

Het mandaat van de commissieleden liep af in het voorjaar van 2021. Om de continuïteit van de dienst te waarborgen werkte de commissie nog een tijdlang door om dan wel uiteindelijk het werk neer te leggen op 1 september. De lange periode van inactiviteit is een aanfluiting van ons grondwettelijk openbaarheidsrecht.

Een burger die zijn openbaarheidsverzoek geweigerd of niet beantwoord ziet, moet tegelijkertijd een heroverwegingsaanvraag indienen bij de eerder aangezochte overheid én een vraag om advies bij de CTB. Met het wegvallen van die laatste check gedurende een klein jaar ontbrak een belangrijke onafhankelijke stem in de openbaarheidsprocedure. Het advies van de CTB mag dan niet bindend zijn, het heeft een cruciale controlefunctie.

Het gevolg van dit alles is dat men ‘in beroep’ uitsluitend te maken kreeg met diezelfde overheid die al eerder het openbaarheidsverzoek weigerde. Ook de gerechtelijke weg – een procedure voor de Raad van State – bood hier door zijn tijdrovend karakter en stevig kostenplaatje weinig soelaas.

(CM)