Mediahuis indexeert vergoedingen freelancers met 5 procent

Freelancejournalisten die werken voor een Mediahuistitel, mogen vanaf 1 april hun tarieven met 5 procent verhogen. Dat staat in een mededeling die het management en de hoofdredacties van Mediahuis zopas hebben verspreid.

‘In deze uitdagende tijden is betrouwbare, sterke journalistiek meer dan ooit van belang’, staat in de brief aan de freelancemedewerkers. ‘Dat is waar wij als Mediahuis onvoorwaardelijk in geloven en in blijven investeren. Als medewerker voor een of meer van onze Mediahuistitels, maak jij mee het verschil. Als dank voor jouw inzet hebben wij daarom besloten dat vanaf 1 april 2022 een tariefverhoging van 5% ingaat. Deze tariefverhoging is niet alleen een blijk van waardering, ze komt ook voor een deel tegemoet aan de gestegen levensduurte.’

Alle freelancejournalisten ontvangen eerstdaags een nieuw addendum bij hun huidige overeenkomst. Het interne Auteursnet zal de tariefverhoging intussen al automatisch verwerken vanaf 1 april. Medewerkers die zelf berekeningen maken in Auteursnet, mogen die sommen vanaf 1 april met 5 % verhogen.

Begin februari publiceerde de VVJ een dringende open brief aan alle Vlaamse nieuwsmedia met het verzoek om de vergoedingen voor freelancejournalisten snel te verhogen. Daarbij werd gewezen op de forse stijging van de levensduurte, die bovenop het gegeven komt dat de freelancevergoedingen al vele jaren lang niet zijn geïndexeerd. Mediahuis is het eerste grote Vlaamse mediahuis dat tegemoet komt aan deze nood.

(PD)