VVJ vraagt aanpassing freelancevergoedingen aan stijgende levensduurte

OPEN BRIEF AAN DE VLAAMSE NIEUWSMEDIAHUIZEN

 

Geachte heer, mevrouw,

Beste verantwoordelijke van een Vlaams nieuwsmediabedrijf,

Betreft: fors stijgende levensduurte – vergoedingen freelancejournalisten – dringende nood aan verhoging

We kunnen niet anders dan u opnieuw te contacteren over het urgente probleem van de vergoedingen van freelancejournalisten.

Door de fors stijgende inflatie volstaan die almaar minder om zelfs noodzakelijke kosten te dekken.

Werknemers kunnen gelukkig leunen op loonindexeringsmechanismen om hun inkomen te vrijwaren.

Velen van hen zien hun wedden dezer dagen met makkelijk 4 procent stijgen.

Voor freelancers – en in onze sector freelancejournalisten in het bijzonder – bestaan die waarborgen niet.

Hébben ze ook nooit bestaan, waardoor de meesten in de loop van de voorbije jaren al ettelijke honderden euro’s aan logische opwaardering van hun vergoedingen hebben gederfd.

Daarom willen we u met aandrang opnieuw verzoeken om voor de freelancejournalisten met wie u samenwerkt de actuele vergoedingen zo snel mogelijk op te waarderen, met een verhoging die gelijk loopt met die van de loonindexering.

Nog beter is een verhogingssysteem uit te werken dat uw medewerkers meteen meer perspectief geeft voor de toekomst.

We willen nogmaals beklemtonen dat de toestand voor omzeggens alle freelancejournalisten acuut is.

Als zij niet meteen zelf met hun noden naar buiten komen, heeft dat nagenoeg alles te maken met hun kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

In fine dient een correcte vergoeding van uw freelancejournalisten ook de mediahuizen zelf en de kwaliteit van het nieuwsaanbod.

Enkel op die manier kunt u zich immers verzekeren van de blijvende loyauteit van deze waardevolle medewerkers.

We kijken uit naar uw spoedige reactie, en maken in afwachting onze vriendelijke groeten over.

Namens VVJ

Pol Deltour

Nationaal secretaris VVJ / AVBB

Charlotte Michils

Juridisch adviseur

Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB)

Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)

Huis van de Journalist

Zennestraat 21

1000 Brussel

www.journalist.be

(tel. 02 / 777 08 40)

mob 0478 / 38 10 33