Journalistiek in Vlaanderen and beyond in 2021 – VVJ-jaarverslag

Zelden werd de mensheid op zoveel fronten tegelijk geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid als in 2021. Onooglijke virussen bleven ons het leven zuur (soms zelfs onmogelijk) maken, en de planetaire klimaatwending kwam angstaanjagend dichtbij. Hier en daar stond de democratie onder gevaarlijke spanning. En intussen rukken technologische innovaties in die mate op dat ook zij ons menszijn drastisch kunnen resetten.

Dat alles maakt de rol van journalistiek nog groter dan ze al was. Journalistiek die dag aan dag, zelfs minute by minute, informeert over wat er in de wereld gebeurt. Correcte journalistiek dan wel, die dat op een betrouwbare manier doet, zodat iedereen er echt iets aan heeft. Die bovendien duiding en – als iets de verkeerde kant uitgaat – commentaar toevoegt aan het nieuws. Journalistiek, kortom, die mee verantwoordelijkheid opneemt voor de gigantische uitdagingen die ons nog te wachten staan.

In dit jaarverslag maken we de staat op van de journalistiek in Vlaanderen / België anno 2021. We peilen de gezondheid van onze mediahuizen, de evolutie van het aantal journalisten, hun arbeidsomstandigheden, en de mate waarin de diverse parameters voor persvrijheid zijn vervuld. Afsluiten doen we met een reeks facts and figures over de VVJ als beroepsvereniging zelf.

Download de PDF-versie of klik hier om het jaarverslag te doorbladeren.