Zaak-Keygnaert: VVJ herinnert aan journalistieke onafhankelijkheidsplicht en cadeauverbod

Het VVJ-bestuur neemt akte van de vernietigende verklaringen van voetbalspijtoptant Velkjovic over voormalig sportchef van Het Laatste Nieuws Stephan Keygnaert, en in het verlengde daarvan diens vertrek bij de krant. Keygnaert zou, in ruil voor goodwill, door Velkjovic herhaaldelijk met geschenken zijn bedacht, mogelijk ook met sommen geld (wat de journalist zelf formeel ontkent).

Los van de strafrechtelijke afwikkeling van deze zaak, wijst de VVJ erop dat de aangehaalde feiten niet aanvaardbaar zijn in beroepsethisch perspectief. Journalistieke onafhankelijkheid is behalve een recht ook een plicht, die onder meer moet worden waargemaakt ten overstaan van de bronnen van en de personen figurerend in het nieuws. Artikel 10 van de Code van de Raad voor de Journalistiek: ‘De journalist vermijdt belangenvermenging met personen of organisaties waarmee hij beroepshalve in contact komt.’ In artikel 12 van de Code verduidelijkt de Raad nog dat ‘de journalist geen voordelen aanvaardt die zijn onafhankelijkheid in gevaar brengen’.

De VVJ beklemtoont dat het om een geïsoleerd geval gaat. Beroepsjournalisten en andere journalisten aangesloten bij de VVJ – en langs die weg bij de Raad voor de Journalistiek – werken dag in dag uit met de grootste bekommernis voor de beroepsethische regels. Stephan Keygnaert was overigens, ondanks zijn jarenlange staat van dienst bij Het Laatste Nieuws, niet erkend als beroepsjournalist noch aangesloten bij de beroepsunie VVJ.

 

Raad van bestuur VVJ

22.12.2021

 

 

Contact

Pol Deltour – nationaal secretaris

info@journalist.be

mob 0478 38 10 33