Bevestiging in beroep: EU Observer moet bericht over Flying Group niet offline halen

EU Observer moet een door het bedrijf Flying Group gewraakt artikel niet offline halen. Flying Group had een kortgedingprocedure aangespannen tegen EU Observer wegens lasterlijke en onzorgvuldige berichtgeving. De vraag om in te grijpen op de publicatie online werd eerder afgewezen wegens een gebrek aan hoogdringendheid, een voorwaarde om een kortgedingprocedure in te stellen.

De voorzitter van het hof van beroep herhaalt de argumentatie uit eerste aanleg en oordeelt dat aan de urgentievereiste niet is voldaan. Flying Group reageerde immers pas twee maanden na de publicatie. Dat geldt des te meer in de fase van het hoger beroep, aangezien het gewraakte artikel al sinds januari 2020 niet meer op de homepage van de internetpublicatie te vinden is en enkel nog consulteerbaar na een gerichte zoekactie. Ook van het zogenaamd ernstig nadeel dat het bedrijf zegt te hebben ondervonden door de berichtgeving, is volgens het hof van beroep geen sprake.

De voorzitter besluit dat Flying Group nog altijd een procedure ten gronde kan voeren. In dat geval moet het bedrijf de schade, een fout en het causaal verband aantonen. Dat is – mede gelet op het voorgaande – verre van evident.

EU Observer is een internetpublicatie met focus op Europees beleid. Flying Group Holding verweet het magazine onzorgvuldig te zijn geweest in een artikel over militaire overheidsbestedingen dat het bedrijf in opspraak bracht.

EU Observer en de VVJ zijn tevreden met de uitspraak.

EU Observer-hoofdredacteur Koert Debeuf: ‘Onderzoeksjournalistiek komt steeds meer onder druk en wij krijgen steeds meer te maken met advocaten. Deze uitspraak sterkt ons in ons journalistiek werk en motiveert ons nog meer om de waarheid trachten boven te halen’.

‘Dit is een overwinning in een princiepszaak met niet minder dan de persvrijheid online als inzet’, aldus Pol Deltour, nationaal secretaris van de VVJ.

(CM)