Brief aan het BOIC: GPS-tracking van journalisten tijdens de OS in Japan

Geachte heer, mevrouw,
Betreft: GPS-tracking van journalisten tijdens de OS in Japan
De AVBB (VVJ-AJP), Belgische beroepsunie van journalisten, en Sportspress, beroepsunie van sportverslaggevers, hebben met verbazing kennis genomen van het plan van het Japanse organiserende Olympisch comité om bij de komende Olympische Spelen buitenlandse journalisten aan strenge controleregels te onderwerpen.
Niet enkel moeten de internationale journalisten gedurende de eerste twee weken van hun verblijf in Japan elke bestemming die ze willen aandoen opgeven, bovendien kondigde voorzitter Seiko Hashimoto van Tokyo Olympics aan dat de journalisten via gps tracking op hun smartphones nauwlettend zullen worden gevolgd. Wie zich niet aan de regels houdt, verliest zijn accreditatie.
Dit betreft, voor een democratische rechtsstaat althans, een nauwelijks geziene surveillance van journalisten.
Het corona-argument dat wordt gebruikt, overtuigt overigens niet. Andere middelen volstaan ruimschoots om de gezondheid van deelnemers aan de OS en plaatselijke bevolking te waarborgen.
Veel wijst erop dat de Japanse autoriteiten de bewegingsvrijheid van internationale journalisten en hun toegang tot informatie willen beperken om bepaalde berichtgeving – zoals over de binnenlandse protesten tegen de OS – uit de media te houden.
Onze Internationale Federatie van Journalisten (IFJ) heeft de zaak intussen aangekaart bij het Japanse organiserende Olympische Comité.
Parallel hiermee willen wij u vragen om bijkomend druk te zetten op Tokyo Olympics om deze voor de persvrijheid funeste maatregel in te trekken.
We hopen dat u zich in onze bekommernissen kan vinden, en kijken alvast uit naar uw respons.
Met vriendelijke groet,
Pol Deltour – nationaal secretaris AVBB (VVJ-AJP)
Rudy Nuyens – secretaris-generaal Sportspress