Vertrouwen in pers en radio toegenomen sinds corona

Driekwart van de Belgen heeft vertrouwen in de media. Sinds corona is het vertrouwen in de geschreven pers en in mindere mate ook in de radio overigens toegenomen. Dat blijkt uit de jongste Eurobarometer van de Europese Commissie.

 

Tussen 17 februari en 5 maart jl. – dus zowat een jaar na het uitbreken van de coronapandemie – werden 1.060 Belgen ondervraagd over hun vertrouwen in de publieke instellingen in het land. Ook de media kwamen daarbij aan bod. Zo blijkt een ruime meerderheid van de Belgen vertrouwen te hebben in de berichtgeving van radio (76 %), geschreven pers (70 %) en televisie (65 %).

In vergelijking met november 2019 blijkt het vertrouwen in de geschreven pers fors toegenomen, met liefst 7 %. Het publieke vertrouwen in radio steeg met 3 %. Televisie boekt met min 2 % een licht verlies. Opvallend zijn de grote dalingen van het vertrouwen in internet (min 9 tot 31 %) en online sociale netwerken (min 14 tot nog 10 %).

Algemeen vindt 73 % van de ondervraagde Belgen dat de professionele media betrouwbare info aanleveren, wat merkelijk meer is dan het EU-gemiddelde van 62 %. Het algemeen Europese vertrouwen in radio (58 %), geschreven pers (51 %) en televisie (51 %) ligt heel wat lager dan in ons land.

65 % is tevreden met de verscheidenheid aan opinies in de berichtgeving. Anderzijds vindt slechts 47 % dat de Belgische media informatie bieden die niet politiek of commercieel gekleurd is.

Televisie wordt in ons land het meest gebruikt als nieuwsbron. Minstens één keer per week kijkt 86 % televisie. Voor radio en geschreven pers is dat respectievelijk 82 % en 69 %.

Ondanks het feit dat de Belgen er weinig vertrouwen in hebben, consulteert 94 % elke dag of bijna elke dag internet. Voor sociale netwerken is dat 59 %.

De grote meerderheid van de Belgen (69 %) zegt vaak in contact te komen met informatie die de werkelijkheid verkeerd voorstelt of zelfs fout is. 71 % herkent dergelijke desinformatie.

(LV)

 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2355