Journalistiek in Vlaanderen anno 2031: waar stevenen we op af?

De opleiding Journalistiek van de Erasmushogeschool Brussel ging in gesprek met 26 sleutelfiguren binnen het werkveld en universiteiten over toekomstscenario’s voor de journalistiek: hoe zien zij de mogelijke werkelijkheid van journalistiek in Vlaanderen in het jaar 2031, in positieve of in negatieve zin?

Bezorgdheden, opportuniteiten, gezonde en ongezonde scenario’s en wie of wat daartoe een bijdrage kunnen leveren vormen de belangrijkste elementen van dit onderzoek. Bezorgdheid of journalistiek binnen  een democratische context zal blijven opereren, en of het verdienmodel verder ‘aangevreten’ zal worden door de Googles en Facebooks van deze wereld waren enkele weerkerende thema’s. Een centrale vraag die gesteld werd: zal de journalistiek erin slagen de kloof te dichten met de groeiende groep burgers die afhaken van klassieke media of hun vertrouwen erin verliezen – en in een aantal geval hun toevlucht nemen tot allerhande fakenieuwskanalen? En wat is hiervoor nodig?

Het verslag van deze interviews is hier te lezen.

De opleiding Journalistiek gaat aan de slag met het thema ‘wantrouwen in de media’ en zal de volgende jaren het profiel en het waarom van de afhakers in kaart brengen.