Intekenen op nieuwe groepsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid beroep en uitbating kan vanaf 1/6

De AVBB (VVJ en AJP) heeft een nieuwe groepsverzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid in het kader van de journalistieke beroepsactiviteiten afgesloten, inclusief voor de rechtsbijstand die daarbij nodig is. Intekenen op de polis kan vanaf 1/6 door het toetredingsformulier te bezorgen aan makelaar Nelissen Verzekeringen nv (zie verder voor contactgegevens). De verzekeraar is AXA Belgium NV, Troonplein 1, 1000 Brussel.

 

Meer info over de verzekering vind je hieronder.

 

  1. Wie kan intekenen op de verzekering?

VVJ-leden (loontrekkenden en zelfstandigen, hoofd- en bijberoepers, studenten en docenten, actief gepensioneerden)

 

  1. Verzekerde risico’s

 

  1. Burgerlijke Aansprakelijkheid Beroep

De burgerrechtelijke contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid die de verzekerden oplopen wegens schade aan derden en die voortvloeit uit een vergissing, verzuim of onzorgvuldigheid in de uitoefening van de beroepsactiviteiten.

 

Limiet per schadegeval en per verzekeringsjaar

– 500.000 euro

– 50.000 euro voor rechtsbijstand

– 50.000 euro voor strafrechtelijke bijstand

 

Voor info over vrijstellingen en uitsluitingen zie hier.

 

  1. Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

Buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerde kan oplopen voor schade aan derden tijdens de exploitatie van de onderneming.

 

Limiet per schadegeval en per verzekeringsjaar

– 2.500.000 euro voor letsel- en zaakschade vermengd

– 2.500.000 euro voor onstoffelijke gevolgschade

– 500.000 euro voor zuiver onstoffelijke schade

– 2.500.000 euro voor zaakschade en onstoffelijke schade veroorzaakt door brand, vuur, ontploffing, rook en water

– 2.500.000 euro voor zaakschade en onstoffelijke gevolgschade veroorzaakt door milieuaantasting en burenhinder

– 50.000 euro voor rechtsbijstand

 

Voor info over vrijstellingen zie hier.

 

  1. Premie

Basispremie van 350 euro per journalist per jaar + optionele premie van 250 euro per jaar bij dekkingsuitbreiding voor VS/Canada.

 

  1. Hoe intekenen?

 

Stap 1. Print het inschrijvingsformulier uit en stuur het ingevuld op naar de makelaar (per e-mail of per post). Je vindt het inschrijvingsformulier hier.

 

Nelissen Verzekeringen nv

Luikersteenweg 699, 3500 Hasselt

www.nelissenverzekeringen.be I avbb@neli.be

RPR Hasselt 0434.221.686 I FSMA 17920A

 

Stap 2. Na aanvaarding van de inschrijving, nodigt de VVJ je uit om de premie te betalen. Na betaling ben je verzekerd voor één jaar (gespreide betaling via domiciliëring is mogelijk op aanvraag).

 

Meer info over de verzekering (inclusief de informatienota en de algemene voorwaarden) vind je hier of via info@journalist.be (Charlotte Michils of Pol Deltour).

 

(Foto: EPA)