Vlaanderen scoort niet te best in The Media for Democracy Monitor

The Media for Democracy Monitor geeft in zijn jongste rapport Vlaanderen geen goede beurt. De organiserende Euromedia Research Group tekent voor onze regio een score op van 53 op 90. Daarmee eindigt Vlaanderen slechts als 13de op 18 onderzochte landen. De buurlanden Engeland (een score van 68), Duitsland (66) en Nederland (66) doen het een pak beter.

Luc Vanheerentals 

De Euromedia Research voert om de tien jaar zijn vergelijkende studie uit, maar het is voor het eerst dat dit specifiek gebeurt voor Vlaanderen. De analyse werd uitgevoerd door de VUB-onderzoekers Karen Donders, Ike Picone, Jonathan Hendrickx en Pauljan Truyens. Zij baseerden zich onder meer op interviews met een vijftiental journalisten en hoofdredacteurs bij DPG Media, Mediahuis en Roularta.

Vlaanderen krijgt minder goede punten wegens de grote mediaconcentratie. Volgens de onderzoekers zet die “de diversiteit in de berichtgeving in toenemende mate onder druk”. Er is ook kritiek op het feit dat er geen specifieke media zijn voor minderheidsgroepen. In het uitgeversbedrijf hebben journalisten bovendien te weinig inspraak, bijvoorbeeld bij de aanduiding van hoofdredacteurs. De mediabedrijven investeren verder te weinig in de aanwerving van vrouwelijke journalisten en personen uit minderheidsgroepen. De burgerparticipatie in de berichtgeving staat eveneens op een laag pitje. Nog een negatief signaal betreft de vrees dat de Vlaamse overheid zijn greep op de publieke omroep wil vergroten.

De Vlaamse media scoren wel beter dan gemiddeld voor hun controle- en waakhondfunctie. De onderzoekers wijzen op de grote mate van onafhankelijkheid waarin journalisten kunnen werken. Niettemin blijkt uit de interviews dat pogingen van politici om hen te beïnvloeden schering en inslag zijn. De relatie met de marketingafdeling wordt als ‘ambivalent’ bestempeld. Vlaamse journalisten zijn over het algemeen hoog opgeleid en in grote mate professioneel. Ze hebben bovendien veel mogelijkheden aan informatie te geraken en professionele trainingen te volgen.
De onderzoekers hebben wel nog kritiek op het precair statuut van veel freelancers en het feit dat de middelen voor onderzoekersjournalistiek in dalende lijn gaan.

Voor het volledige rapport: Reports – The Media for Democracy Monitor (euromediagroup.org)