Journalistiek anno primo corona: jaarrapport VVJ 2020

2020 was in meer dan een opzicht een bijzonder jaar – niet enkel voor de brede samenleving maar ook voor nieuwsmedia en journalistiek. In haar jaarverslag maakt de VVJ een stand van zaken op voor de nieuwssector. De impact van corona komt aan bod, maar ook de voortschrijdende macht van bigtech en bigmedia, de sterke en zwakke punten van het journalistenvak, en de rol die de VVJ als beroepsunie ter zake heeft gespeeld – of heeft trachten te spelen. Lees hier het integrale rapport: 2021-VVJ-JAARVERSLAG-2020-fin.pdf (344 downloads) .