Update corona-ondersteuningspremies voor freelancejournalisten in 2021

Ook in 2021 worden door de coronacrisis getroffen freelancejournalisten niet aan hun lot overgelaten. De VVJ lijst de belangrijkste premies en maatregelen voor je op.

Charlotte Michils

(Foto: Belga)

 

  1. Federaal corona-overbruggingsrecht in 2021

 

Net als in 2020 zijn er in 2021 een aantal varianten op het federale corona-overbruggingsrecht die nuttig zijn voor journalisten.

 

1.1 Overbruggingsrecht bij omzetdaling

> Voor wie?

Journalisten die in januari, februari en/of maart 2021 te kampen hebben met een omzetdaling van minimum 40% (ten opzichte van dezelfde maand in 2020) als gevolg van de coronacrisis.

> Bedrag?

Zelfstandige journalisten in hoofdberoep: met gezinslast (1.614,10 euro), zonder gezinslast (1.291,69 euro)

> Info en aanvragen?

Dit overbruggingsrecht vraag je aan bij je sociaalverzekeringsfonds.

 

1.2 Overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind

> Voor wie?

Journalisten die hun zelfstandige activiteit volledig moeten onderbreken gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen tijdens de maanden januari, februari en maart 2021, omdat ze in quarantaine of isolatie zijn geplaatst of omdat ze moeten instaan voor de zorg van hun kinderen.

> Bedrag?

Zonder gezinslast Met gezinslast
28 dagen of meer 1.291,69 euro 1.614,10 euro
Tussen 21 en 27 dagen 968,77 euro 1.210,58 euro
Tussen 14 en 20 dagen 645,84 euro 807,05 euro
Tussen 7 en 13 dagen 322,92 euro 403,53 euro

> Info en aanvragen?

Dit overbruggingsrecht vraag je aan bij je sociaalverzekeringsfonds.

 

 

1.3 Klassiek overbruggingsrecht

> Voor wie?

Voor zelfstandige journalisten die worden geconfronteerd met ‘stopzetting door een gebeurtenis die economische impact heeft’ (lees: de coronacrisis). Er moet een direct causaal verband tussen de stopzetting en de coronacrisis worden aangetoond. Een loutere verklaring op eer volstaat niet. Het moet ook gaan om een daadwerkelijke en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit.

> Bedrag?

Zelfstandige journalisten in hoofdberoep: met gezinslast (1.614,10 euro), zonder gezinslast (1.291,69 euro). Het gaat om een uitkering op maandbasis gedurende maximum 12 maanden.

Daarnaast behoud je gedurende maximum 4 kwartalen het recht op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkering alsook pensioenrechten, en dit zonder dat er bijdragen verschuldigd zijn. Het behoud van pensioenrechten geldt wel enkel voor onderbrekingen of stopzettingen tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021.

> Info en aanvragen?

Dit overbruggingsrecht vraag je aan bij je sociaalverzekeringsfonds.

 

Noot. Meer weten over het overbruggingsrecht in 2020? Klik hier.

 

  1. Vlaams beschermingsmechanisme voor zelfstandige journalisten gevestigd in Vlaanderen

 

Momenteel kan er een premie worden aangevraagd voor de periode van 16 november tot 31 december 2020 resp. 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021

> Periode?

Voor de periode van 16 november 2020 tot en met 31 december 2020 resp. 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021

> Voor wie?

Voor journalisten die in de periode van 16 november tot 31 december 2020 resp. 1 januari 2021 tot en met 31 januari 2021een omzetdaling van minimum 60% optekenen in vergelijking met het jaar ervoor. De omzetdaling moet het gevolg zijn van de verstrengde federale coronamaatregelen.

> Bedrag?

In de regel 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019 resp. 2020.

Bijberoepers krijgen dan weer 5% steun.

Bij starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals aangegeven in het financieel plan.

> Info en aanvragen?

Aanvragen kan tot 15 februari resp. 15 maart 2021 op www.vlaio.be!

 

  1. Andere overheidsmaatregelen?

 

  • Ook steden en gemeenten werkten steunmaatregelen uit voor getroffen ondernemers. Het vangnet varieert van stad tot stad en gaat van opschorting van de gemeentelijke bedrijfsbelasting in Lier tot het future proof maken van je zaak in Gent. Check telkens de website van je gemeente.
  • Uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen? Neem contact op met je sociaalverzekeringsfonds.
  • Kwijtschelding verhogingen wegens niet betalen voorlopige sociale bijdragen? Neem contact op met je sociaalverzekeringsfonds.
  • Vermindering van voorlopige bijdragen? Neem contact op met je sociaalverzekeringsfonds.
  • Vrijstelling van bijdragen? Neem contact op met je sociaalverzekeringsfonds.

 

Bijkomende vragen? Mail charlotte.michils@journalist.be (juridisch adviseur VVJ/AVBB)