Reisverbod spaart journalisten

De federale regering heeft een verbod van niet-essentiële reizen afgekondigd om de almaar dreigende coronacrisis te bezweren. Een van de uitzonderingen betreft journalisten die om professionele redenen naar het buitenland moeten.

Met het ministerieel besluit van 26 januari 2021 hoopt de regering verdere binnenkomst van het coronavirus in het land tegen te gaan. Niet-essentiële reizen van Belgen naar het buitenland worden verboden, maar er zijn uitzonderingen. Een daarvan betreft “louter professionele reizen, met inbegrip van de reizen van journalisten bij het uitoefenen van hun professionele activiteit”.

Zich identificeren als journalist doe je met een perskaart. Maar het MB verplicht iedereen die een beroep doet op de reisvrijstelling om ook een verklaring op eer in te vullen, te ondertekenen en gedurende de hele reis bij zich te hebben.

Hier vind je het MB van 26.01.2021 met in bijlage 2 de vermelding van journalisten als vrijgestelde categorie voor het reisverbod:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2021-01-26&numac=2021040221%0D%0A#top

En hier vind je het officiële model voor de nodige verklaring op eer:

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_NL_Goedgekeurd_Blanco_in_te_vullen.pdf

Opgelet: deze reismogelijkheid moet samen worden gelezen met de quarantaineverplichtingen bij terugkomst, zij het dat journalisten ook hier een vrijstelling kunnen inroepen wanneer ze om professionele redenen aan het werk moeten blijven.

Zie hierover:

https://journalist.be/2021/01/journalisten-kunnen-na-opdracht-in-buitenlandse-rode-zone-vrijstelling-van-quarantaine-krijgen

(PD)