VVJ laakt krom persbeleid De Lijn

Op input van diverse journalisten diende het VVJ-bestuur zich intussen enkele keren te buigen over het manke persbeleid van De Lijn. Dat leidde tot de positiebepaling hierna, die aan voorzitter Marc Descheemaecker, directeur-generaal Roger Kesteloot en voogdijminister Lydia Peeters (Open Vld) werd bezorgd. De VVJ dringt aan op spoedige feedback en de gepaste bijsturingen.

 

VVJ laakt krom persbeleid De Lijn

 

Brussel, 9 december 2020

 

De VVJ vraagt de openbare vervoersmaatschappij De Lijn dringend om een correcter persbeleid, dit nadat het VVJ-bestuur diverse onregelmatigheden daarin heeft vastgesteld.

Journalisten worden herhaaldelijk geconfronteerd met een grote selectiviteit in de informatie die De Lijn hen bezorgt. De persdienst fungeert er meer dan eens als een louter goed-nieuwsfabriekje. Gaan journalisten dan toch een andere richting uit, dan stellen ze vast niet langer te worden uitgenodigd voor persconferenties of krijgen ze geen persberichten meer.

Een tijdje geleden besliste de raad van bestuur van De Lijn om de krant De Tijd niet langer uit te nodigen voor persconferenties en van de verzendlijsten voor communicatie te schrappen wegens – we citeren uit het interne bestuursverslag – ‘herhaalde bijdragen in de krant De Tijd en waarin De Lijn telkens weer negatief in het daglicht wordt gebracht’ (sic). Voor minstens een belangrijke persconferentie kreeg de krant vervolgens effectief geen uitnodiging.

Persfotografen van hun kant klagen aan dat ze geen beelden mogen maken van Lijn-bussen, zelfs niet als dat louter als achtergrond dient. Daarbij komt de brutale manier waarop chauffeurs en controleurs van de vervoersmaatschappij dat aan de fotojournalisten duidelijk maken.

Het VVJ-bestuur laakt deze praktijken als aantastingen van de persvrijheid. Als beroepsunie eisen we dan ook dat De Lijn ermee stopt en dat het bestuur van het bedrijf publiekelijk het journalistieke recht erkent om onafhankelijk over haar te berichten.

Dit is des te meer urgent nu De Lijn een openbare vervoersmaatschappij is, met bijzondere plichten tegenover de maatschappij. De VVJ zal daarom ook niet nalaten om de Vlaamse voogdijoverheid van deze bekommernissen op de hoogte te brengen en vraagt ook van haar een uitdrukkelijk engagement dat een dergelijk behandelen van journalisten niet kan.

 

 

Vlaamse Vereniging van Journalisten

Zennestraat 21 – 1000 Brussel

www.journalist.be

tel 02 777 08 40 – mail info@journalist.be