VVJ blijft aandringen op correcter persbeleid De Lijn

Het VVJ-bestuur blijft aandringen op een correctere omgang van De Lijn met de pers, ook na de reactie van de bedrijfsleiding op onze eerste klachtbrief van 9 december jl. Met name De Lijn-voorzitter Marc Descheemaecker mag dan met zoveel woorden zijn respect voor de persvrijheid belijden, in de praktijk blijkt hij het keer op keer moeilijk te hebben met onafhankelijke en kritische journalistiek.

 

 

Aan mevrouw Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit
Aan de heer Marc Descheemaecker, voorzitter De Lijn
Aan de heer Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn
Cc de heer Benjamin Dalle, Vlaams minister van Media
Cc commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement
Geachte mevrouw Vlaams minister van Mobiliteit,
Geachte heer voorzitter van De Lijn,
Geachte heer directeur-generaal van De Lijn,
Betreft: persbeleid De Lijn

 

 

23 december 2020

 

 

Het VVJ-bestuur blijft aandringen op een correctere omgang van De Lijn met de pers, ook na de reactie van de bedrijfsleiding op onze eerste klachtbrief van 9 december jl. Met name De Lijn-voorzitter Marc Descheemaecker mag dan met zoveel woorden zijn respect voor de persvrijheid belijden, in de praktijk blijkt hij het keer op keer moeilijk te hebben met onafhankelijke en kritische journalistiek.

Eerder dit jaar eiste de heer Descheemaecker dat voor een interview met het magazine Knack een specifieke journalist van dat blad (die nochtans de openbare vervoersector volgt) daarbij niet aanwezig was. In zijn vorige hoedanigheid, als NMBS-voorzitter, liet de heer Descheemaecker een column in de krant Metro schrappen omdat de journalist te kritisch bleek. Weer een andere journalist meldt de grote moeilijkheden die hij ondervindt om bestuursverslagen van De Lijn te kunnen raadplegen – een recht dat de Wet Openbaarheid Bestuur hem nochtans geeft. Bij dat alles voegt zich dan de recentelijk afgekondigde boycot van krant De Tijd (zie bijlage). Deze bestuursbeslissing, van een Vlaams overheidsbedrijf dan nog, bewijst pijnlijk duidelijk hoe misplaatst sommigen de persvrijheid invullen. Mogelijk en hopelijk raakt de verhouding met De Tijd snel uitgeklaard, maar dat doet niets af aan de ernst van de toen genomen bestuursbeslissing.

De VVJ neemt ook nog met grote ongerustheid kennis van de houding die De Lijn tegenover beeldjournalisten inneemt. Als openbare vervoermaatschappij, die zich per definitie op het publieke terrein begeeft, moet De Lijn fotojournalisten en cameramensen wel degelijk het recht gunnen beeldinformatie te garen over haar. Corona inroepen als tegenargument is dan het cynisme voorbij.

Al die incidenten bevestigen dat er bij De Lijn sprake is van een problematische attitude ten overstaan van de pers. Deze autoritaire opstelling miskent de journalistieke autonomie en vrijheid van verslaggeving. Het VVJ-bestuur hoopt en rekent er dan ook op dat De Lijn zich snel een spiegel voorhoudt en investeert in correctere omgangsvormen met journalisten. Wellicht kan de nieuwe directeur-generaal hiertoe bijdragen, maar zo te zien valt de grootste inspanning te leveren door de voorzitter zelf en diens bestuur. De VVJ van haar kant blijft ter beschikking voor elke verdere constructieve bijdrage aan het uitklaren van het probleem.

 

De-Lijn-c-De-Tijd-RvB-De-Lijn-2-oktober-2019.png (87 downloads)