Parket vordert 6 maand cel tegen tv-journalist na ‘nachtje slecht slapen’

Het parket heeft tegen VRT-journalist Bart Aerts 6 maanden cel gevorderd voor ‘mededaderschap aan het misbruik van inzagerecht in een strafdossier’. De journalist wordt er van beticht met een Terzake-reportage het strafonderzoek naar de Kasteelmoord te hebben willen beïnvloeden. Opmerkelijk genoeg ging de reportage precies over mogelijke beïnvloeding van het parket zelf door een procespartij. En het cynisme ten top: de Terzake-reportage waarover het gaat, blijkt niet in het strafdossier te zitten. Procureur Frank Demeester zei zich wel nog te herinneren dat hij na de uitzending vier jaar geleden ‘een slapeloze nacht had gehad’.

 

Die slapeloosheid valt best te begrijpen, want de reportage van Bart Aerts was best kritisch voor het parket. De journalist zoomde in op enkele onbekende elementen in het strafonderzoek naar de Kasteelmoord. Die wezen op ongepaste beïnvloeding vanwege de burgerlijke partij – de familie van de vermoorde Stijn Saelens en hun advocaat – op het parket. Dat zou daardoor bevooroordeeld zijn geweest ten nadele van de verdachten, dokter André Gyselbrecht en diens zoon Peter.

Diverse elementen wezen hoe dan ook in die richting. Zo stuurde de familie Saelens bij het parket stellig aan op het verdoezelen van een vroegere incestklacht tegen de vermoorde Stijn Saelens. Anderzijds kreeg de advocaat van de familie naar eigen zeggen zelf geregeld dat Peter Gyselbrecht in voorarrest werd genomen. Op weer een ander moment drong het parket er bij de stafhouder van de balie op aan om de advocaat van Gyselbrecht van de zaak te halen. Een en ander kwam overigens naar boven in een onderzoek dat het Gentse parket-generaal deed naar mogelijke beïnvloeding van het Brugse onderzoek. Daarbij werden zelfs telefoongesprekken afgetapt. Weliswaar verwierp het parket-generaal uiteindelijk de klachten van dokter en zoon Gyselbrecht, en bestempelde het de démarches van het Brugse gerecht als ‘normale slachtofferbejegening’.

Peter Gyselbrecht speelde de informatie uit dat nevenonderzoek niettemin door aan journalist Bart Aerts. Dat bekende Gyselbrecht trouwens zelf, en daarom moet hij zich nu als eerste verantwoorden voor misbruik van het inzagerecht in een strafdossier. Parallel daarmee wordt hij aangeklaagd voor het misbruik van private telecommunicatie. Volgens Peter Gyselbrecht diende zijn démarche weliswaar enkel om zich te verdedigen en zijn onschuld uit te schreeuwen. Van misbruik is dan ook geen sprake, zegt hij, en dus dringt een vrijspraak zich op.

Relevant nevenverhaal

Bart Aerts wordt vervolgd voor ‘mededaderschap aan het misbruik van inzagerecht in een strafdossier’ en ‘mededaderschap aan het misbruik van private telecommunicatie’.  Hij kreeg de informatie immers van Peter Gyselbrecht en speelde ze vervolgens door naar de VRT voor een reportage in Terzake. Bart Aerts verzet zich formeel tegen de aanklachten, en wordt daarbij door zowel zijn opdrachtgever VRT als de journalistenbond VVJ voluit geruggesteund.

De journalist vraagt de rechtbank in eerste orde om de aanklachten onontvankelijk te verklaren wegens nietigheid van het onderzoek. Dat ging immers gepaard met een huiszoeking en inbeslagname van werkmateriaal – wat overduidelijk schendingen zijn van het wettelijk gewaarborgde journalistieke bronnengeheim.

Bijkomend – als de zaak toch ten gronde zou worden behandeld – vraagt Bart Aerts om de vrijspraak. Van misbruik van inzagerecht is nu eenmaal geen sprake, net zomin als van het misbruik maken van private communicatie. De Terzake-reportage belichtte daarentegen een relevant nevenverhaal van de Kasteelmoordzaak. Alleen al het feit dat het Gentse parket-generaal een onderzoek voerde naar mogelijke ongepaste beïnvloeding, verantwoordde journalistieke aandacht ervoor. Bovendien was de reportage wel degelijk evenwichtig qua inhoud, aldus de journalist. Daarbij kregen ook het Brugse parket en de burgerlijke partij zelf de kans om te reageren.

Een belangrijk element in dit proces is natuurlijk hoe de Terzake-reportage er dan uiteindelijk uitzag. Tijdens de zitting van 9 november bleek evenwel dat het parket had nagelaten een kopie in het dossier te steken. Procureur Frank Demeester zei zich wel te herinneren, toen hij de uitzending vier jaar geleden had bekeken, er een ‘slapeloze nacht aan te hebben overgehouden’.

Ook de voorzitter van de rechtbank, Bruno Criel, vond het ontbreken van de uitzending in het dossier een probleem. Hij vroeg dan maar aan Bart Aerts zelf om alsnog een kopie te bezorgen. De debatten worden voortgezet op 14 december.

(PD)