Nieuwe lockdown: perskaart wel, werkgeversattest niet verplicht voor journalisten

Media en journalisten vallen ook tijdens deze tweede lockdown in de categorie van essentiële diensten en bedrijven. Daardoor is de principiële plicht van telewerk op hen niet van toepassing, en zijn journalisten evenmin verplicht een attest van de werkgever bij te hebben bij professionele verplaatsingen.

De nieuwe lockdown, die vandaag 2 november is ingegaan, sluit private verplaatsingen niet uit. Maar voor professionele verplaatsingen zijn er wel regels van toepassing. In principe wordt thuiswerk verplicht, met een uitzondering voor noodzakelijk kantoorwerk. In dat geval moet de werknemer een attest van de werkgever op zak hebben waarin de nood aan kantooraanwezigheid wordt uitgelegd.

Weliswaar wordt in het pas gepubliceerde lockdownbesluit opnieuw een uitzondering gemaakt voor “diensten en bedrijven die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”. En samen met publieke en essentiële private instanties vallen ook “de media, de journalisten en de diensten van de communicatie” daar weer onder.

De grote boodschap aan journalisten blijft dus: heb je perskaart bij. Een specifiek attest van de werkgever om je te kunnen verplaatsen is daarentegen niet vereist.

Op www.journalist.be vinden journalisten de diverse mogelijkheden om aan een perskaart te geraken. Behalve de officiële perskaart van beroepsjournalisten, biedt de VVJ ook aan stagiairs en journalisten in bijberoep een legitimatiebewijs aan.

Hier vind je het nieuwe MB van 1 november 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken:

https://bx1.be/wp-content/uploads/2020/11/Arr%C3%AAt%C3%A9-minist%C3%A9riel.pdf

(PD)