Nieuwe steun op til voor zelfstandige journalisten

Tot voor kort was het Vlaams beschermingsmechanisme de enige premie die zelfstandige journalisten nog konden aanvragen. Dat is veranderd. Op Vlaams niveau besliste de regering tot een opvolger van deze premie en ook federaal zijn er meerdere steunmaatregelen waar journalisten op kunnen terugvallen. Daarom, voor wie het nodig heeft, nog eens een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen. Let wel, sommige premies zijn vers van de pers en kun je nog niet aanvragen.

Charlotte Michils

(Foto: Belga/Dirk Waem)

 

 1. Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme voor journalisten getroffen door coronamaatregelen

> Voor wie?

Voor journalisten die in de periode van 1 oktober tot 18 november een omzetdaling van minimum 60% optekenen in vergelijking met het jaar ervoor. De omzetdaling moet het gevolg zijn van de verstrengde federale coronamaatregelen.

> Bedrag?

 • In de regel 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019 (met een maximum van 11.250 euro).
 • Bijberoepers krijgen dan weer 5% steun.
 • Bij starters wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals aangegeven in het financieel plan.

> Info en aanvragen?

In principe vanaf eind november op www.vlaio.be!

Reminder: vergeet niet de voorganger van deze premie aan te vragen. Dat kan nog tot 15 november, eveneens op www.vlaio.be. Meer info ook op journalist.be!

 

 1. En wat met het federale overbruggingsrecht?

 

Mits voldaan aan de voorwaarden, kunnen journalisten gebruik maken van

 • het ‘klassieke overbruggingsrecht’ (het ‘overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas/school/kinderopvang’ inbegrepen).
 • het ‘overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart’.

 

Het ‘corona-overbruggingsrecht’ daarentegen kan sinds september niet meer aangevraagd door freelancejournalisten.

 

Het klassieke overbruggingsrecht

Freelancejournalisten kunnen mogelijks terugvallen op (de derde pijler van) het klassieke overbruggingsrecht.

> Voor wie?

Ondernemingen die rechtstreeks en aanzienlijk zijn geraakt door een ‘gebeurtenis met economische impact’ (lees: COVID 19). Er moet een direct causaal verband worden aangetoond tussen de coronacrisis en de onderbreking of stopzetting van de zelfstandige activiteit.

> Bedrag?

 • Zelfstandigen met gezinslast (1.614,10 euro)
 • Zelfstandigen zonder gezinslast (1.291,69 euro)

> Info en aanvragen?

Dit overbruggingsrecht vraag je aan bij je sociaalverzekeringsfonds.

 

Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang (onderdeel van het klassiek overbruggingsrecht)

> Voor wie?

 • Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten stopzetten door quarantaine. Opgelet, wie zijn werk van thuis uit kan organiseren, komt niet in aanmerking voor uitkering. Wie dan wel? Bijv. persfotografen, …
 • Zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig moeten stopzetten omdat ze moeten instaan voor de zorg voor hun kind(eren), nadat de klas in quarantaine moest of door de sluiting van de school/ kinderopvang. Opgelet, de kinderen mogen niet ouder zijn dan 12 jaar.

In beide gevallen moet de zelfstandige voldoen aan de voorwaarden van het overbruggingsrecht in geval van een gedwongen onderbreking door overmacht (lees: COVID 19). Zie daartoe hierboven, ‘het klassieke overbruggingsrecht’.

> Bedrag?

Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van de duur van de onderbreking en de gezinslast.

> Info en aanvragen?

Ook dit overbruggingsrecht vraag je aan bij je sociaalverzekeringsfonds.

 

Overbruggingsrecht heropstart

> Voor wie?

Zelfstandige journalisten die dezelfde rechtstreekse en onmiddellijke impact ondervonden van de sluitingsmaatregelen als de sectoren die verplicht moesten sluiten. Men denke hier bijvoorbeeld aan journalisten die zich toespitsen op horeca, reizen, … Ook een jeugdtheaterrecensent bijvoorbeeld zou hier kunnen onder vallen. De impact van de sluitingsmaatregelen moet je goed kunnen onderbouwen.

>  Bedrag?

 • Zelfstandigen met gezinslast (1.614,10 euro)
 • Zelfstandigen zonder gezinslast (1.291,69 euro)

> Info en aanvragen?

Ook dit overbruggingsrecht vraag je aan bij je sociaalverzekeringsfonds.

 

 1. Andere maatregelen?
 • Uitstel van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen? Neem contact op met je sociaalverzekeringsfonds.
 • Kwijtschelding verhogingen wegen niet betalen voorlopige sociale bijdragen? Neem contact op met je sociaalverzekeringsfonds.
 • Vermindering van voorlopige bijdragen? Neem contact op met je sociaalverzekeringsfonds.
 • Vrijstelling van bijdragen? Neem contact op met je sociaalverzekeringsfonds.
 • Op zoek naar geschikte begeleiding of vorming? Check vlaio.be!

 

Bijkomende vragen? Mail charlotte.michils@journalist.be (juridisch adviseur VVJ/AVBB)