Belgische journalisten met IFJ-kaart vrijgesteld van zelfquarantaine in Nederland

Belgische journalisten die naar Nederland moeten voor het werk, zijn niet verplicht om gedurende tien dagen in zelfquarantaine te gaan. Althans wanneer ze beschikken over een internationale IFJ-perskaart.

Nederland probeert de coronacrisis te beteugelen met een inreisverbod voor een reeks buitenlanders en een verplichte zelfquarantaine voor wie het land binnenkomt vanuit een serie andere landen. België valt in die laatste categorie.

Toch kunnen Belgische journalisten die in Nederland aan het werk moeten dat doen zonder die verplichte afzondering van tien dagen. Daarvoor is wel vereist dat ze geen covid-symptomen vertonen. En een tweede essentiële voorwaarde is dat ze een internationale perskaart bijhebben van de IFJ (Internationale Federatie van Journalisten). Die kaart wordt afgeleverd door de nationale journalistenbonden die deel uitmaken van de IFJ, en voor België is dat de AVBB/VVJ.

Voor meer info over en aanvragen van de IFJ-kaart:

https://journalist.be/lidmaatschap/soorten/internationale-perskaart

Samen hiermee vraagt de Nederlandse overheid om ook een begeleidende brief op zak te hebben, waarin de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) het opzet verduidelijkt. Die brief kun je hier downloaden:

https://www.ifj.org/fileadmin/user_upload/Standaardbrief_NVJ_inzake_International_Press_Card__IPC_.pdf

Meer info:

https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands-exemptions-to-the-entry-ban

Deze regeling vervangt het vorige, iets soepelere regime dat inhield dat Belgische journalisten aan hun Belgische perskaart genoeg hadden om in Nederland te kunnen werken.

Overigens raden we het gebruik van de IFJ-perskaart ook vurig aan voor buitenlandse opdrachten elders.

De IFJ probeert momenteel een inventaris te maken van de regelingen die landen wereldwijd treffen voor de toegang van buitenlandse journalisten op hun grondgebied. Dat is een lastige klus, ook al omdat de situatie telkens weer snel verandert.

Voor een land als de VS (waar belangrijke presidentsverkiezingen plaats vinden) is de toestand zo mogelijk nog complexer, nu elke deelstaat daar eigen inreisregimes hanteert.

(PD)