Nieuwe premie: Vlaams beschermingsmechanisme tot 15.000 euro

In het licht van de tweede coronagolf nam de Nationale Veiligheidsraad op 27 juli opnieuw forse beperkende maatregelen. Om te verhinderen dat veel ondernemingen definitief kopje ondergaan, zette de Vlaamse Regering daarom de stap naar een nieuw ondersteuningspakket tot maximaal 15.000 euro. Ook journalisten die een omzetdaling van 60% optekenen in de periode 1 augustus tot en met 30 september 2020 ten opzichte van dezelfde referentieperiode het jaar ervoor, kunnen vanaf oktober aankloppen bij VLAIO. De aanvraag gebeurt ook nu weer op basis van een verklaring op eer, de bewijsstukken moet je gedurende vijf jaar bijhouden. De deadline voor de aanvraag is 15 november.

Belangrijke voorwaarde is dat de omzetdaling rechtstreeks verband houdt met de getroffen maatregelen op federaal, provinciaal of lokaal niveau en het gevolg is van verminderde prestaties. De premie bedraagt 7,5% van de omzet in de referentieperiode (exclusief btw) en is geplafonneerd op 15.000 euro per onderneming. Vrijwillig gesloten bedrijven komen niet in aanmerking (jaarlijkse vakantie uitgezonderd). Als je in de referentieperiode een ongewoon lage omzet realiseerde, bijvoorbeeld door zwangerschap of arbeidsongeschiktheid, kun je de voorgestelde periode vervangen door een andere mits motivatie.

Ook journalistieke bijberoepers met een beroepsinkomen in 2019 van minstens 13.993,78 euro komen in aanmerking voor de subsidie. Als die inkomsten schommelen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro, heb je recht op de helft van de premie. Bijkomende voorwaarde is dat men in dat geval als loontrekkende niet meer dan 80% is tewerkgesteld.

Een eerdere aanvraag voor een coronacompensatiepremie is niet vereist om in aanmerking te komen voor het Vlaams beschermingsmechanisme.

 

Opgelet, de deadline om de eerdere coronaondersteuningspremie van 2.000 euro (voor bijberoepers 1.000 euro) aan te vragen, is verschoven naar 31 augustus. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je ook nu weer een omzetdaling van 60% kunnen aantonen. Meer info over de aanvraag vind je hier.

 

En tot slot nog even meegeven dat het federale coronaoverbruggingsrecht (ook wel ‘crisisoverbruggingsrecht’ genoemd) werd verlengd tot december 2020. Journalisten vallen daar evenwel niet onder. Zij behoren immers tot de groep die niet gedwongen werd om te sluiten, maar vrijwillig kon beslissen om haar activiteit stop te zetten gedurende 7 opeenvolgende kalenderdagen. In dat laatste geval loopt het coronaoverbruggingsrecht (momenteel nog) af op 31 augustus 2020. Voor meer info kun je terecht bij je sociaalverzekeringskantoor.

 

Voor vragen contacteer charlotte.michils@journalist.be.

 

(CM)

(Foto: Belga)