In Antwerpen meer dan elders: journalisten, heb je perskaart bij !

Journalisten kunnen ook in Antwerpen nog hun werk blijven doen, ondanks de strenge coronamaatregelen daar. De boodschap blijft wel: heb je perskaart bij !

Sinds 29 juli gelden in de provincie Antwerpen extra strenge veiligheidsmaatregelen om het coronavirus in te dijken, waaronder een verplichting tot thuiswerken en een straatverbod tussen 23.30 en 6 u. Een uitzondering hierop wordt weliswaar gemaakt voor ‘cruciale sectoren’ en ‘essentiële diensten’. Daaronder valt wel degelijk ook journalistiek werk.

De politieverordening van provinciegouverneur Cathy Berx bevat zelf geen opsomming van ‘cruciale’ of ‘essentiële’ activiteiten, maar verwijst voor de invulling hiervan naar de federale regeringsbesluiten met betrekking tot de corona-aanpak. In die ministeriële besluiten zijn – op uitdrukkelijk verzoek van de VVJ/AVBB – van meet af aan ook ‘de media en journalisten’ als essentiële diensten aangemerkt.

MB van 30 juni 2020 – zie de bijlage streepje acht

De centrale boodschap bij dat alles blijft: heb je perskaart bij ! Dat kan de officiële perskaart van beroepsjournalist zijn of een VVJ-lidkaart als stagiair-beroepsjournalist of journalist in bijberoep. Ook een officiële T-kaart (voor ondersteunende technici) geldt als legitimatie.

(PD)