Algemene Vergadering JAM op 27 augustus om 18 uur: alle leden welkom

De JAM, auteursrechtenvennootschap van en voor journalisten, houdt haar algemene ledenvergadering op donderdag 27 augustus om 18 uur in het Journalistenhuis, Zennestraat 21 in Brussel.

Alle JAM-leden zijn van harte uitgenodigd. Door de aanhoudende coronadreiging vraagt het JAM-bestuur wel dat wie komt, zich vóór 25 augustus aanmeldt op het mailadres av2020@sajamnews.be. Deelnemers aan de AV wordt tevens gevraagd een mondmasker te dragen.

De JAM zoekt momenteel ook twee nieuwe bestuursleden, waaronder een Nederlandstalig. Kandidaten die zich vóór 25 augustus aandienen op het mailadres av2020@sajamnews.be, kunnen desgevallend al op de AV van 27 augustus worden verkozen.

Voor de agenda van de AV en bijkomende info: zie www.jam.be.