VVJ/AVBB solidair met journalisten Hongaarse nieuwssite Index.hu na collectief ontslag

De VVJ/AVBB stelt met afgrijzen vast hoe in Hongarije, een land in het hart van Europa, de persvrijheid dag na dag wordt uitgehold. Samen met haar Europese koepelvereniging, de EFJ (europeanjournalists.org) eist de VVJ/AVBB dat de Belgische en Europese overheden veel krachtdadiger optreden tegen de verdere verminking van de democratische rechtsstaat in Hongarije.

 

De nieuwssite Index gold tot voor kort als zowat het belangrijkste medium dat nog onafhankelijke journalistiek leverde in Hongarije. Eind juni loodste de regering-Orban er evenwel pionnen binnen in de raad van bestuur en het reclamemanagement. Een maand later volgde dan het gedwongen ontslag van hoofdredacteur Szabolcs Dull. Vervolgens dienden ruim zeventig journalisten vrijwillig ontslag in, omdat ze het niet zagen zitten om in de nieuwe constellatie nog aan onafhankelijke verslaggeving te doen. https://index.hu/english/2020/07/24/editorial_board_of_index_resigns/

Sinds Viktor Orban terug aan de macht kwam in 2010, is de toestand van de persvrijheid – en van de democratische rechtsstaat in het algemeen – systematisch aan het verslechteren in Hongarije. In een rapport van eind vorig jaar bracht de EFJ, samen met andere organisaties, de voortdurende uitholling van het mediapluralisme in het land in kaart.  De openbare omroep is een spreekbuis van de regering geworden, en het ene na het andere private nieuwsmedium kwam in handen van regeringsvriendelijke ondernemers. https://europeanjournalists.org/blog/2019/12/03/new-report-hungary-dismantles-media-freedom-and-pluralism/

De VVJ/AVBB dringt samen met de EFJ en vele anderen bij de Europese overheid aan op nieuwe en doorgedreven monitoring van het mediapluralisme en de persvrijheid in Hongarije. De EU en haar lidstaten moeten de regering-Orban ook onmiddellijk tot de orde roepen met concrete eisen en sancties. Voor de nabije toekomst is het duidelijk dat, zoals tijdens de recentste Europese Top afgesproken, elke verdere Europese financiële steun aan de lidstaten moet worden gekoppeld aan respect voor de democratische rechtsstaat, waarvan persvrijheid een elementaire pijler is.