VVJ laakt censuur De Ideale Wereld

De VVJ is bijzonder verrast en maakt zich grote zorgen over de censuur die het bestuur en de directie van de VRT hebben opgelegd aan De Ideale Wereld nadat een gast van het programma, een gereputeerde komiek, met een kwinkslag de partij Vlaams Belang koppelde aan het nazisme.

 

De Ideale Wereld is dan wel geen zuiver nieuwsprogramma, het volgt de actualiteit op de voet en het informatieve gehalte – in combinatie met satire – is dan ook groot.

 

De VVJ vraagt zich verontrust af of de toegepaste censuur – het schrappen van het item in het aanbod op VRT NU – gevolgd door het aanbieden van excuses aan Vlaams Belang, zich nu ook zal doorzetten in echt informatieve programma’s. Wat wanneer straks een gast in het kader van een ander programma de gelaakte vergelijking maakt? Wat wanneer straks iemand in een opiniestuk of commentaar de parallel trekt tussen VB en het nazisme? Wat wanneer een journalist nog maar een vraag stelt met betrekking tot de gemaakte parallel? Wat wanneer iemand een andere politieke partij koppelt aan dictatuur, genocide of misdaden tegen de menselijkheid?

 

Extra verontrustend is dat de directie en het bestuur van de VRT zich in deze weinig gelegen laten aan de redactionele onafhankelijkheid van De Ideale Wereld. Bovendien zijn er voldoende geijkte procedures beschikbaar voor wie zich stoort aan het inhoudelijk aanbod op de openbare omroep.

 

Tot slot kan de VVJ niet anders dan opmerken dat uitgerekend VB aan de basis ligt van deze censuur. Dat wil zeggen: een partij die voortdurend zelf hamert op de vrije meningsuiting en met zijn humor en satire zelf systematisch de grenzen van het welvoeglijke opzoekt en overschrijdt. Dat de VRT-top deze hypocrisie niet heeft doorprikt, pleit extra tegen haar.

 

 

Kris Van Haver, voorzitter VVJ

Pol Deltour, secretaris VVJ