Apache naar correctionele voor undercoverbeelden van Antwerpse projectontwikkelaar en politici

De Antwerpse raadkamer besliste op 11 juni om een klacht van projectontwikkelaar Erik Van der Paal tegen Apache, na publicatie van de reeks ‘De favoriete bouwpromotor van Bart De Wever’, door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Met die beslissing gaat de raadkamer in tegen het openbaar ministerie.

Van der Paal verwijt Apache schending van de privacy en belaging door de beelden die Apache maakte met verborgen camera’s aan sterrenrestaurant ’t Fornuis. Op de beelden is te zien hoe de projectontwikkelaar van Land Invest Group het nagenoeg voltallige Antwerpse schepencollege op z’n verjaardagsfeestje in het sterrenrestaurant ontving.

De raadkamer wil nu dat de correctionele rechter zich ten gronde uitspreekt over de botsing van grondwettelijke belangen, privacy en persvrijheid. Volgens de verwijzingsinstantie is een verjaardagsfeest een privézaak en is Erik Van der Paal geen publieke figuur.

Rechtspraak van het Europese Mensenrechtenhof (EHRM) gaat nochtans in de andere richting. In het arrest Standard Verlag t. Oostenrijk oordeelde het hof op 10 juli 2012 dat de pers de identiteit van een niet-publieke persoon wel degelijk kan onthullen als het maatschappelijk debat dat vraagt. In de fraudezaak waar het om draaide circuleerden er namen van figuren uit de politieke en financiële wereld.

Ook over verborgen cameraopnames kan er worden gediscussieerd. De Code van de Raad voor de Journalistiek hanteert als principe dat de journalist zich kenbaar maakt, maar voegt eraan toe dat welbepaalde omstandigheden het maken van verborgen opnames wel degelijk rechtvaardigen. Zo moet er een maatschappelijk belang zijn en mag het niet mogelijk zijn om de opnames op een andere manier te verkrijgen.

De klacht van Van der Paal situeert zich in een lange reeks rechtszaken tegen Apache. In één geval kaatste Apache met steun van de VVJ de bal terug toen bleek dat Van der Paal privédetectives had ingezet om journalisten van Apache te schaduwen. Voor Apache en de VVJ is dat een onaanvaardbare schending van het journalistieke bronnengeheim, van de privacy en van de expressie- en informatievrijheid in haar geheel.

Lees meer op https://www.apache.be/2020/06/11/correctionele-rechtbank-moet-zich-uitspreken-over-fornuisgate/

(CM)

(Foto: Belga)