Survey UGent schetst impact van corona op journalistiek

Onderzoek van de UGent bevestigt de grote impact van de coronacrisis op de nieuwsmedia en journalistiek. De VVJ blijft zich intussen inzetten voor maatregelen die de schokken zoveel mogelijk opvangen.

Het Centre for Journalism Studies (CJS) van de UGent bereikte in april 628 VVJ-leden met een enquête over de gevolgen van de coronacrisis voor hun werk. Vooral freelancejournalisten, zo blijkt, worden hard getroffen. Ruim de helft van hen had in maart minder werk en inkomsten, en twee op de drie vreesden hetzelfde voor de maand april. 40 procent van de zelfstandige journalisten vroeg intussen een of andere vorm van overheidssteun aan: het overbruggingsrecht, de Vlaamse coronacompensatiepremie of een uitstel van sociale bijdragen. Maar loontrekkenden ontsprongen de dans niet. 8 procent van de ondervraagde journalisten in loondienst geeft aan in tijdelijke werkloosheid te zijn gegaan.

Tegelijk veranderde het coronaveiligheidsbeleid de journalistieke werkmethoden. Persconferenties, face-to-face-interviews en de toegang tot gebouwen werden drastisch teruggeschroefd. In de plaats doen journalisten veel meer een beroep op online bronnen en andere nieuwsmedia.

Naar het volledige onderzoek van de UGent

 

Basis voor verdere VVJ-actie

Voor de VVJ levert het Gentse onderzoek stof om verder de beroepsbelangen van de Vlaamse journalisten te behartigen. Mee door VVJ-druk werden het federale overbruggingsrecht en de Vlaamse compensatiepremie ook voor freelancejournalisten toegankelijk. Het is nu zaak deze tegemoetkomingen voort te zetten zolang de crisis blijft woeden.

De VVJ blijft verder hameren op de gepaste openbaarheid van bestuur en samenleving, ook in tijden van sociale afstand. Vooral enkele lokale besturen en rechtscolleges blijven pijnpunten. Essentieel is tot slot dat welke strategie van testen & tracen er ook wordt gevolgd, die nooit ten koste mag gaan van het journalistieke bronnengeheim.