Freelancejournalisten kunnen wel degelijk coronacompensatiepremie krijgen

Freelancejournalisten die hun omzet tussen 14 maart en 30 april zagen dalen met minstens 60 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, kunnen wel degelijk aanspraak maken op de Vlaamse coronacompensatiepremie van 3000 euro (1500 euro voor zelfstandigen in bijberoep). Daarover is recentelijk enige verwarring ontstaan.

Freelancejournalisten vallen weliswaar niet onder de nace-codes van zelfstandigen die quasi automatisch de premie kunnen krijgen, maar ze worden wel gerekend tot de zogenaamde ‘restcategorie’ van zelfstandigen die op de tegemoetkoming een beroep kunnen doen. Als zodanig moet een freelancejournalist in het aanvraagformulier enigszins verduidelijken waaraan de omzetvermindering in zijn geval ligt.

Dat kan het wegvallen zijn van politieke bijeenkomsten, gerechtszaken, sportgebeurtenissen of culturele events. De zelfstandige journalist kan desgevallend ook verwijzen naar het feit dat zijn werk is overgenomen door vaste krachten op de redactie (die de werkgever zo van tijdelijke werkloosheid heeft gespaard). Of men verwijst naar besparingen die de uitgever door het wegvallen van reclame-inkomsten heeft moeten doorvoeren, wat zich heeft geuit in minder redactionele pagina’s.

Het is belangrijk dat de freelancejournalist zijn minderomzet op die manier aannemelijk maakt. Hou er wel rekening mee dat de Vlaamse overheid je aanvraag later nog kan controleren en dan om formele bewijzen kan vragen.

Contacteer bij problemen het VVJ-secretariaat op info@journalist.be, zo nodig contacteren wij de Vlaamse overheid.

Meer informatie en het aanvraagformulier op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie

Bekijk ook ons meest recente overzicht van steunmaatregelen voor zelfstandige journalisten. Zo besliste de federale ministerraad nu ook het coronaoverbruggingsrecht te verlengen tot juni. Wie in aanmerking komt, moet wel een nieuwe aanvraag indienen.

(PDE en CM)

(Foto: Belga)