Freelancejournalisten kunnen coronacompensatiepremie aanvragen

Vanaf vandaag, 4 mei, kunnen zelfstandigen – onder wie ook freelancejournalisten – de Vlaamse coronacompensatiepremie aanvragen bij het VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Het gaat om een steunmaatregel voor wie zijn omzet zag kelderen met 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar als gevolg van de coronamaatregelen. Voor wie zich nog niet heeft aangemeld, kan de aanvraag vanaf 5 mei. Hier vind je het aanvraagformulier. Uiterste datum voor indiening van de aanvraag is 30 juni.

De omzetdaling wordt verklaard op eer, maar controle van de boekhouding of de btw is altijd mogelijk. Als de referentieperiode van 14 maart tot 30 april 2019 niet representatief zou zijn (bijvoorbeeld wegens lagere inkomsten door ziekte), kan men in overleg met VLAIO een andere referentieperiode bepalen. Starters (voor wie per definitie geen vergelijking met het jaar voordien kan worden gemaakt) moeten een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van hun ingediend financieel plan kunnen aantonen. Verscheidene freelancers meldden ons nog dat ze de daling in inkomsten pas in de maanden mei en volgende gaan voelen, waardoor ze mogelijk naast de premie grijpen. De VVJ heeft die bekommernis aangekaart bij het VLAIO.

Belangrijk is nog dat je de compensatiepremie kan combineren met het overbruggingsrecht, maar niet met andere premies zoals de hinderpremie. Ook journalistieke bijberoepers kunnen aanspraak maken op deze steunmaatregel, ook al zijn ze van rechtswege vrijgesteld van de wettelijke sociale bijdragen.

De compensatiepremie is een eenmalige belastingvrije premie van 3.000 euro en kwam er onder meer op vraag voor de VVJ voor ondernemers die buiten alle bestaande vangnetten dreigden te vallen, zoals freelancejournalisten. Meer info over de steunmaatregelen voor journalisten vind je hier.

(CM)

(Foto: Photo News/Philip Reynaers)