Corona: veiligheid verzoenen met persvrijheid

De coronacrisis heeft een grote impact op de journalistiek. De VVJ/AVBB probeert de ontwikkelingen zo goed mogelijk te monitoren en bij te sturen.

Een massa mensen, meer dan gewoonlijk, leest, bekijkt en beluistert vandaag het nieuws, en stelt er groot vertrouwen in. Maar er zijn ook negatieve ontwikkelingen. Veel mediahuizen lopen averij op door de economische crisis, en daar zijn talloze journalisten mee het slachtoffer van. Bovendien zien almaar meer verslaggevers de toegang tot informatiebronnen afgesneden of bemoeilijkt. Het corona-argument wordt daarbij vaak als alibi gebruikt om niet meer te communiceren of transparant te zijn. De VVJ sprokkelde reacties bij journalisten en maakte een korte video over veiligheid en persvrijheid. Bekijk hier de getuigenissen van journalisten.

De VVJ komt ook in coronatijd op voor maximale persvrijheid en het recht op informatie. Veiligheidsmaatregelen of economische beperkingen mogen niet ten koste gaan van de journalistieke rechten en vrijheden. Dat sluit niet uit dat journalisten zelf verantwoordelijkheid moeten opnemen. De regels van fysieke afstand gelden voor hen zoals voor elkeen, net zoals de andere veiligheidsvoorschriften. Met de VVJ zullen we alle journalisten dan ook blijvend hieraan herinneren. Dit handige overzicht met enkele do’s & dont’s kan je onder de afbeelding downloaden als pdf en ophangen.

 

CowboyVVJ3

Goede journalistiek is maar mogelijk wanneer journalisten maximaal toegang tot informatiebronnen behouden en maximale vrijheid blijven genieten om nieuws, duiding en commentaar te verspreiden. Laat ons daar in het belang van de democratie met zijn allen werk van maken.