EU Observer haalt met steun van VVJ slag thuis tegen Flying Group

De voorzitter van de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel heeft beslist dat EU Observer een door het bedrijf Flying Group gehekeld artikel niet offline moet halen. Een belangrijke overwinning voor journalist Andrew Rettman en uitgever Koert Debeuf, en een goede zaak voor de persvrijheid.

De voorzitter van de ondernemingsrechtbank is formeel: Flying Group toont geen hoogdringendheid aan, wat een vereiste is in kortgedingprocedures. De rechter stelt vast dat het artikel al online staat sinds november vorig jaar, en dat het bedrijf dus niet gehaast was om actie te ondernemen. Bovendien staat het gewraakte artikel ook niet meer op de hoofdpagina van de nieuwssite. De eventuele schade voor Flying Group is dus miniem en kan de tussenkomst van de rechter in kort geding niet rechtvaardigen.

EU Observer is een internetpublicatie met focus op Europees beleid. Flying Group Holding verweet het magazine onzorgvuldig te zijn geweest in een artikel over militaire overheidsbestedingen dat het bedrijf in opspraak bracht. Omdat het een princiepskwestie betrof met als inzet de persvrijheid online, werd EU Observer gesteund door de VVJ.

(CM)

 

ordonnance-C20-00005.pdf (46 downloads)