Groenen dringen aan op bescherming klokkenluiders

De partijen Groen en Ecolo hebben in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een resolutie voorgelegd om snel werk te maken van de bescherming van klokkenluiders in ons land.

Op 16 april 2019 keurde het Europees Parlement met een grote meerderheid een richtlijn tot betere bescherming van klokkenluiders goed. Naar aanleiding hiervan vragen Groen en Ecolo nu een snel wetgevend initiatief van de federale regering. België kreeg immers, net als de andere lidstaten, 2 jaar tijd om de richtlijn in nationale wetgeving om te zetten. Verscheidene landen deden dat intussen, België hinkt voorlopig achterop.

De Groenen willen dat de Belgische regeling bovendien verder gaat dan wat de Europese richtlijn bepaalt. Zo vragen ze dat de bescherming van klokkenluiders wordt uitgebreid tot onthullingen met betrekking tot defensie, diplomatie en nationale veiligheid. Groen en Ecolo stellen ook nog de invoering van humanitaire visa voor ten behoeve van personen die worden vervolgd of lastig gevallen als klokkenluider of journalist.

Met een betere bescherming van klokkenluiders is ook de persvrijheid gediend, aldus kamerleden Wouter De Vriendt (Groen) en Samuel Cogolati (Ecolo), die het voorstel indienden. Zowel de onderzoeksmogelijkheden van journalisten als de bescherming van hun bronnen worden erdoor verbeterd. De volksvertegenwoordigers verwijzen naar ondermeer het NSA-afluisterschandaal, Swissleaks, Luxleaks en de Panama Papers om hun resolutievoorstel te staven.

(KL/PD)